Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Betraktelser

Ödet eller tillfällighet?

Vi vet att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som är kallade efter hans beslut. Rom. 8:28 (Folkbibelns översättning)

Det slår mig gång på gång hur användning av bibelverser kan användas till uppmuntran och uppbyggelse, samtidigt som samma bibelverser kan användas till krav och känslor av hopplöshet. Under min uppväxt och under mitt vuxna liv har jag hört flertal gånger att allt som sker är Guds vilja. Att Gud har en plan för oss alla och att han ibland låter oss gå igenom svåra perioder i våra liv för att kunna stärka vår kristna tro. Och att i slutändan så samverkar allt till vårt bästa oavsett vad vi går igenom. Jag förstår hur detta kan låta ganska så rätt och bibliskt men för mig blir helheten av denna tolkning något väldigt problematiskt. Var det Guds mening att människor skall lida av depression och ångest? Eller att vissa barn våndas varje dag när de skall gå till skolan då de vet att de kommer att bli mobbade?

Denna bild av Gud där allt som sker är Gud vilja blir helt fel för mig. Konsekvensen för mig är att Gud i så fall driver människor in i mörker eller tvingar barn att lida redan från tidig ålder. Gudsbilden blir att han är en apatiskt Gud, ond och extremt hårt mot oss människor. Kanske tycker du att jag har tagit detta till sin spets, men ibland så är det viktigt att vi ser på hur vår teori kan komma att påverka andra.

Hur kan vi i så fall tolka denna bibelvers? Inte alltid, men i detta fall tycker jag bättre om Bibeln 2000 översättning, då den ger en tydligare bild på vem Gud är och vad det innebär att ha Gud på vår sida. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda, dem som han har kallat efter sin plan. Rom 8:28 (Bibeln 2000)

Det finns flera olika sätt att tolka denna vers, men jag kommer att skriva det som ligger närmare min förståelse av den. Min Gudsbild är att Gud är en god Gud fylld av kärlek, nåd, rättfärdighet, helighet och mycket mer än så. Allt som sker i våra liv är inte alltid Guds tanke eller plan för oss som tror på honom. Ibland hamnar vi i svåra stunder på grund av våra val eller på grund av andras val, eller på grund av att vi lever i denna värld där lidandet är en del av den. Gud vill inte att vi skall lida men han vet att vi kommer att få uppleva detta. Samtidigt, när vi går genom svåra perioder i våra liv, så finns han hos oss och hjälper oss igenom dem.

När blir allt till vårt bästa? Lidandet är något som vi som människor inte kommer undan ifrån trots att vi försöker. Gud har goda tankar och planer för oss (Jeremia 29:11–13) men när vi får uppleva extremt svårt lidande så kan vi komma till honom. Vi kan lägga ner allt inför honom som har skapat allt och be att det elände man får gå igenom skall vändas till något bra. Alltså är inte Guds plan att skicka oss lidande, men en verklighet för alla som lever på jorden. Det svåra som man får gå igenom kan komma att bli till vårt fall, men med Guds hjälp så kan detta förvandlas till något gott när vi lägger det i Guds händer.

Vi kanske inte kommer att uppleva en snabb förändring till det bättre och det är då som det är svårast att förtrösta sig på honom. Dock det är just då som vi behöver förtrösta oss på honom, att han inte bara kommer att ta oss genom det svåra utan även förvandla det till något bra. Det kanske tar år att se hur just din situation har förvandlats till något bra. För mig så har olika svårigheter skapat en större förståelse för andra som nu går igenom liknande. Vet du inte hur detta har blivit verkligt i ditt liv så fråga den Helige Anden att han skall uppenbara detta för dig. Jag uppmuntrar dig att inte förlora hoppet och att ta fasta på att Gud själv kommer att finnas vid din sida genom alla livets skeenden.

november 2023 – Jesica Eriksson

Be, sök och bulta!

Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd eller ger honom en orm när han ber om en fisk? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, skall då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom? Matt 7:7–11

När man söker, ber och bultar så är detta ingen passiv handling utan kräver att man gör sitt för att det skall bli av. När en bebis börjar lämna tiden där de endast sover, äter och fyller blöjan så börjar den att sträcka på sig och krypa för att nå de saker den tycker är intressant. Detta följer med oss hela livet eftersom vi måste röra på oss och jobba för de målen man drömmer om. Saker och ting ramlar inte på oss utan vi måste göra något för att få eller nå dit man vill. Samma sak gäller med vår relation till Gud, han har redan gjort allt vad han har kunnat göra för oss. Det som nu återstår för oss är att göra vår del, genom att ge ett gensvar på det som han redan gjort för oss. Gud vill ha en nära relation till oss alla, men detta kräver att vi gör vår del. Vi lever i ett McDonalds samhälle, där allt skall gå lika snabbt som när man köper deras mat. Detta kan dock inte överföras till vår relation till Gud, vi behöver lägga ner tid för att lära känna honom. Vi behöver ha tålamod då Gud inte är en McDonalds-restaurang. Det spelar ingen roll hur länge du har varit kristen, det finns fortfarande saker att upptäcka om Gud och vem han är. Stressa inte när du ber och pratar med honom utan ta den tiden du kan. Du kan säga god morgon till honom och sedan fortsätta ditt samtal med honom under hela dagen. När du diskar, tvättar, går ut på en promenad eller ligger i din hängmatta. Det är bara vi som sätter gränser för när och hur vi skall samtala med honom. Dessa verser talar om att vara aktiv i det man längtar efter. Längtar du efter en djupare och närmare relation till Jesus? Detta är något som Jesus utan tvekan också längtar efter. Vi människor är inte perfekta eller gör allt rätt utan vi felar och gör misstag. Trots detta så vill vi ge det som våra barn behöver när de ber om det. Jesus ger oss människor som exempel eftersom vi inte är perfekta men vi vill ändå väl för dem vill älskar. Gud är perfekt, det finns ingen ondska i honom och han älskar oss högt. Varför skulle han då inte hjälpa oss med det som vi längtar efter när vi aktivt kommer till honom och ber om det? Dessa bibelverser är ett löfte från Gud till oss alla eftersom han vill hjälpa oss och möta våra behov och längtan som vi ber honom om. Ge inte upp, fortsätt att be, söka och bulta.

augusti 2023 – Jesica Szlachota Eriksson


Tunga bördor

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Gal. 6:2

Ronald Y. K. Fung skriver i sin kommentarbok om Galaterbrevet vikten av att hjälpa en broder/syster i Kristus som är nedtyngd av livets olika bördor. Fung tolkar Paulus i denna vers och beskriver hur en församlingsgemenskap skall fungera när livet inte är så enkelt. Fung menar att när man ser en broder eller syster i Kristus som inte mår bra så skall man med ödmjukhet och kärlek hjälpa denna människa. Att bära andras bördor är något som en Kristuslik människa skall göra, då kärleken var Kristi nya befallningslag.

Jag har tänkt en del på denna bibelvers och var den står för och kan hålla med om Fung som han tolkar den. Jag tror på att man skall finnas till för varandra i en församling. Var och en av oss har saker i livet under olika perioder som kan kännas svåra och tunga att bära. Ibland kan vi behöva ett uppmuntrande ord eller någon människa som bara hör av sig eller lämnar en påse bullar. Enkla handlingar kan betyda väldigt mycket speciellt när man går igenom svåra tider. Det är viktigt att vi som kristna inte blundar för de människor som är runt omkring oss och som kanske behöver ett uppmuntrande ord. Samtidigt så är det viktigt att, när vi själva inte mår bra, våga säga detta till de människor man har förtroende för så att man kan få det stöd man behöver.

För tre år sedan fick jag en utmattning som tog all min kraft och energi, detta var mitt i pandemin, så till en början var det väldigt få människor som visste hur det egentligen var med mig. Jag var van vid att lyssna, uppmuntra och hjälpa människor som behövde det, men jag hade det svårt att ta emot detta när jag själv behövde det. Jag hade lärt mig att ge men inte att ta emot så detta blev något som den Helige Ande fick jobba med mig om. Med tiden fick jag lära mig att det är ok att man inte var helt bra och istället för att avboka träff med vänner så berättade jag vad jag orkade med för just den dagen som vi skulle träffas.

När jag började öppna mig om mitt mående för andra människor så kunde jag även öppna mig för att få den uppmuntran som jag då behövde. Jag blev även förvånad över hur andra människor fick modet att själva berätta hur de verkligen mådde och inte svarade endast med: ”det är bra!”. Vi alla kan någon gång behöva ett uppmuntrande ord. Det är viktigt att man lär sig att ge uppmuntran till de människor som finns runt omkring oss, men även att låta andra ge oss uppmuntran när vi behöver det. På detta sätt kan vi ta hand om oss själva och andra.

juli 2023 – Jesica Szlachota Eriksson

Livets bekymmer

Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Matt 6:34

I evangeliet enligt Matteus kan vi läsa i kapitel 6 och versarna 25-34 om hur Jesus undervisar om livets bekymmer som kan komma i form av mat, kläder och dryck. Detta var något som låg väldigt nära för judarna på den tiden. Dessa behov består även idag, i vissa länder lite mera än i andra, men olika bekymmer är något som finns överallt i vår värld. Vi är oroliga över människorna i Ukraina, vi är oroliga över det vi hör på nyheterna och vi är oroliga över saker som kommer att ske i våra liv. Det finns oro som kan hålla oss vakna om natten och oro som kan göra oss sjuka. Jesus säger i versen 33 i samma kapitel att lärjungarna skulle söka efter Guds rike och rättfärdighet och om de gjorde detta så följde detta med löftet om att Gud skulle hjälpa dem med resten av deras behov.

Båda dessa verser har klingat fram och tillbaka i mitt liv under olika perioder. Att först söka efter Guds rike och hans rättfärdighet som följs av en längtan och förtröstan för att sedan kunna få hjälp av Gud för det man längtar efter. När jag var tonåring så var detta lite av ett motto för mig, en av mina vänner och en kusin, då vi alla tre längtade efter att kunna hitta en pojkvän. Detta kan nu låta lite komiskt och när man tittar tillbaka på det så är det ju lite komiskt. Dock så är poängen här att vi redan då visste att vi kunde söka oss till Gud för allt det som vi längtade efter. Alla vi tre blev så småningom gifta, dock så fick några av oss söka efter Guds rike lite längre än andra. Men detta var något som faktiskt bekymrade oss då eftersom vi ville göra det som var gott inför Gud. Sedan dess har det funnits olika saker som har oroat mig och skapat stora bekymmer i mitt liv. Men Jesus talar här om att vi inte skall bekymra oss för det som vi inte alltid kan göra något åt. Utan han vill att vi skall lyfta upp vår blick bort från våra problem och upp till honom som älskar och bryr sig om oss. Jesus ville inte att lärjungarna skulle glömma bort alla de löften som Gud hade gett dem. Detta är något som han även idag vill för oss, att vi inte gräver oss ner i vår oro eller livets bekymmer utan lägger vår förtröstan och vårt hopp i honom. Självklart kan vi planera och drömma för vår framtid och det som kommer att komma. Dock är det viktigt att vi inte glömmer att Gud aldrig kommer att kräva av oss mer än vad vi kan klara av. Det är viktigt att inte glömma att när vi själva inte kan fixa vår oro eller situation så kan vi lägga vårt hopp hos honom och förtrösta oss på honom som kan hjälpa oss med allt vi behöver.

juni 2023 – Jesica Szlachota Eriksson

Vill du?

När han gick ner från berget följde stora folkskaror med honom. Då kom en spetälsk fram och föll ner för honom och sade: Herre, vill du, så kan du göra mig ren.«  Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sade: »Jag vill. Bli ren!« Genast blev mannen ren från sin spetälska.
Matt 8:1–3

För några veckor sedan kom dessa verser till mitt mig och de stannade hos mig under två veckors tid. Mina tankar fastnade hos mannen med spetälska och den beskrivningen som finns av honom. Hans handlande och den reaktionen han fick i mötet med Jesus.

Människor med spetälska fick inte bo i staden utan hänvisades till en specifik plats utanför städerna och byarna. Det var helt förbjudet för dem att gå in till staden eller att närma sig andra människor som inte bar på samma sjukdom, eftersom sjukdomen var smittsam. På grund av detta så var det helt omöjligt för honom att leva ett normalt liv. Han och alla andra med spetälska tvingades oftast att leva i ensamhet och misär. Det fanns inga läkare eller läkemedel som kunde hjälpa honom, det enda som återstod för honom var att vänta in döden. Han hade hört ryktet om Jesus och förstod att det kanske fanns en chans för honom till ett bättre liv. Han bröt alla regler som fanns genom att ta sig in bland folkskaran. Han insåg att Jesus var den enda lösningen och det sista hoppet för honom. Han hade kunnat slänga sig vid Jesus fötter och be om ett helande, han hade kunnat ha skrikit efter hjälp, men det gjorde han inte. Han gick fram till Jesus och på ett respektfullt sätt frågade han om Jesus ville så kunde han gärna ta emot ett helande. Jesus svarar: jag vill, bli ren.

Hur många gånger har vi inte befunnit oss i situationer när vi har lidit av sjukdomar, depression, ensamhet och annat? Hur många gånger har du kommit till en gräns där du känner att du inte orkar längre? Behöver du en radikal förändring i ditt liv?

Gud är en god Gud, och det finns ingen ondska i honom. Gå dit till honom i bön och be samma sak som denna man bad om. Jesus vill hjälpa dig, han vill svara på din bön och din längtan.

juni 2023 – Jesica Szlachota Eriksson

Allt har sin tid

Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp…

Predikaren 3:1–2

Nu är tiden inne för sommaren, pollen är i luften, bina letar sig fram till blommorna och allt blir grönt. Det är också en tid då vi som församling har våra avslutningar för de olika aktiviteterna som brukar rulla på under året. Många förbereder sig för sommaren och vilan som kommer i samband med sommarlovet.

Tänk att vi här i Sverige har tid för att ta lov och njuta lite extra av livet, familjen, vänner, mat, resor och annat.

Gud vilade den sjunde dagen efter att han hade skapat vår värld och allt som finns i den. Han till och med välsignade den och gjorde den helig (1 Mos. 2:1–3).
Detta visar för oss människor hur viktigt det är att ta stunder av vila. Till och med Gud vilade vilket innebär att även vi människor ska göra det med ett gott samvete.

Men det finns bördor som är svåra att vila med, bördor som inte har att göra med att man arbetar eller sover dåligt. Bördor som tynger vår själ och håller oss vakna om nätterna.

 Jesus sa: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila (Matt. 11:28).

Hos Jesus kan man vila från allt det som bekymrar och oroar oss. Vi kan lägga alla dessa framför honom och han tar emot dem. Jesus ger oss av sin frid, denna slags frid kommer från att man har gemenskap med honom. Denna frid är inte beroende av perfekta omständigheter utan sträcker sig trots omständigheterna. Den friden som Jesus ger är en gudomlig frid som bara han kan ge och inget eller ingen annan kan.

I denna text kan vi se hur viktigt det är att man vilar ens kropp men även vikten över att kunna få vila i vår själ. Inget av detta är omöjligt när vi kommer till Jesus med allt vi har, är och vill. Han tar hand om oss och leder oss på rätta vägar in i hans vila.

juni 2023 – Jesica Szlachota Eriksson

Samtal om himlen

För några dagar sedan satt jag i kyrkan tillsammans med två kvinnor och samtalade lite om himlen. Vi pratade om att det inte finns väldigt mycket skrivet om det i bibeln, men att trots detta så har vi fått vetskapen om att det kommer att vara helt underbart där. Själv längtar jag efter att en dag få träffa Jesus och tacka honom för allt han gjort för mig. Hur han har stöttat mig, uppmuntrat, läkt många sår, talat till mig genom sina ord eller genom profetiska ord när jag behövde det, för att han gav mig av sin helige Ande och mycket mer.

Vi som människor går många gånger genom väldigt svåra perioder i våra liv här på jorden. Vi kan många gånger gå sönder då vi lever i en trasig värld, men vilken fantastisk uppmuntran vi kan hitta i Guds ord. Gud lovar inte bara att hjälpa oss här på jorden med våra behov utan lovar oss även att han kommer att ta hand om oss även efter döden. I Uppenbarelseboken 21:4 står det: och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer, och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta skall finnas mer. Ty det som en gång var är borta.«

Saknar du hopp? så är Jesus ditt hopp.

Saknar du helande? Jesus är din helare.

Saknar du kärlek? Jesus är full av kärlek.

Saknar du tröst? I Jesus kan du hitta tröst.

Vad du än saknar så kan du finna detta hos Jesus. Han älskar dig, han ser dig och han vill hjälpa dig.

Jesica Szlachota Eriksson