Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Historik

Mullsjö missionsförsamlings önskan är att ha en ”låg tröskel” till kyrkan så att alla känner sig välkomna. Välkommen Du också, att titta in eller ta kontakt!

Mullsjö missionsförsamling har en mycket intressant och väl dokumenterad historia. Den har sitt ursprung i den väckelserörelse som berörde Mullsjö med omnejd från 1850-talet och framåt.1878 byggdes det första missionshuset. Det året räknas också som startpunkt för församlingens bildande. De tillresande predikanterna som under åren besökte bygden var färgstarka personer och de hade lite olika syn på de teologiska frågorna. Därför kom församlingen att anslutas till två samfund, de som i dag benämns Svenska Alliansmissionen och Svenska Missionskyrkan som 2013 gick in i det nya samfundet Equmeniakyrkan.

Det första missionshuset ersattes 1922 av en ny missionskyrka och 70 år senare – 1992 – byggdes den nuvarande.

På 1930-talet, när Pingströrelsen växte fram, delades församlingen i två delar – Filadelfiaförsamlingen Mullsjö och Mullsjö missionsförsamling.

Under senare delen av 1900-talet har missionsförsamlingen stadigt vuxit. Den har i dag ca 280 medlemmar. Verksamheten som bedrivs omfattar människor i alla åldrar, i närområdet och i andra länder. Det finns också ett gott samarbete med ortens övriga församlingar.

Svenska Alliansmissionen

Svenska Alliansmissionen är en av de äldsta frikyrkoorganisationerna i landet, dess nuvarande form kom till 1919 genom sammanslagning av de tre organisationerna Jönköpings Missionsförening, Jönköpingskretsens kristliga ungdomsförbund och Skandinaviska Alliansmissionen i Sverige. Det är ett fritt, kristet, evangeliskt trossamfund som har ca 12 800 medlemmar i 190 svenska församlingar och som också arbetar i ett 15-tal andra länder med missionsarbete

Vill du läsa mer: Alliansmissionens historia

Svenska Missionskyrkan

Svenska Missionsförbundet (från 2003 Svenska Missionskyrkan) bildades 1878, det växte fram ur den stora väckelse och bibelläsningsrörelse som tog fart under 1800-talet. Tron på Jesus som Herre och Frälsare har alltid varit en bärande del av samfundet Viktiga frågor från början var Mission samt pastorsutbildning. Tankar om nattvarden och försoningen betydde också mycket. Missionsföreningar från hela vårt land gick samman i Svenska Missionsförbundet..

Vill du läsa mer rekommenderas följande länkar:

Svenska Missionskyrkans historia

 

Equmeniakyrkan

Efter lång tid av samtal om att bilda ett nytt frikyrkosamfund var det äntligen möjligt att genomföra detta år 2011. Den 4 juni hölls bildarmötet i den gemensamma kyrkokonferensen i Stockholm. Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan bildade tillsammans en ny kyrka. Namnfrågan var inte mogenför beslut och till en början användes namnet ”Gemensam framtid”. På kyrkokonferensen i Karlstad, den 11 maj 2013,togs beslut om att kyrkans namn skall vara Equmeniakyrkan. Namnet antogs med god majoritet och stämmer bra med kyrkans ungdomsförbund som heter Equmenia.

Equmeniakyrkans historia

 

SMU

Ungdomsarbetet organiserades så småningom inom SMU (Svenska Missionskyrkans Ungdom) och bedriver bland annat söndagsskola, scoutarbete för olika åldrar, tonårsarbete och konfirmandarbete

Equmenia

är namnet på den nya organisation för ungdomsarbete som har vuxit fram genom ett samarbete mellan SMU, SBUF (Svenska Baptisternas Ungdomsförbund) och MKU (Metodistkyrkans ungdom).

Se Equmenias hemsida