Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

OKTOBER

1 söndag  “Änglarna”
1Mos 28:10-17, Upp 12:7-12, Joh 1:47-51, Ps 103:19-22
10.00  MISSIONSGUDSTJÄNST 
Besök av Diane och Asante Manu från Pemba i Mocambique, medverkan av missionsrådet
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkkaffe

3 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP “Herren är vår starkhet och vår lovsång” Lena och Paul Forsén

4 onsdag
10.00 Café och promenadgrupp
15.00-17.00 Stick- och virkcafé
18.30 Onsdagskväll i Missionskyrkan, se information
20.30-21.00 Bara Vara-gudstjänst

7 lördag
10.00 Pilgrimsvandring i höstens tid
Vi träffas vid parkeringen för samåkning. Pilgrimsvandring från Broholm till Sandhems Missionskyrka. Vi avslutar med nattvard.
Vandring c:a 3,5 km c:a 3 tim. Medtag eget förmiddagsfika.

8 söndag  “Lovsång”
Vis 7:15-22, Kol 3:16-17, Luk 19:37-40, Ps 65:9-14
10.00  GUDSTJÄNST med nattvard
Håkan Johansson predikan, Lennart Hedlund ledning
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkkaffe

10 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

11 onsdag
10.00 Café och promenadgrupp
15.00-17.00 Stick- och virkcafé
18.30 Onsdagskväll i Missionskyrkan, se information
20.30-21.00 Bara Vara-gudstjänst

12 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

14 lördag
09.00 Frukost för ALLA åldrar!
Besök av Petter Jakobsson från Diakonia- Barnaktivitet

15 söndag  “Att lyssna i tro”
Ords 8:32-36, Apg 5:27-29, Matt 13:44-46, Ps 19:8-15
10.00  GUDSTJÄNST 
Petter Jakobsson från Diakonia predikan, Barnkören, Håkan Johansson ledning
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkkaffe, Radiogudstjänst, Utgångskollekt till Diakonia

17 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP “Skola för fred bakom mur och stängsel” Biskop emeritus Jan-Olof Johansson

18 onsdag
10.00 Café och promenadgrupp
15.00-17.00 Stick- och virkcafé
18.30 Onsdagskväll i Missionskyrkan, se information
20.30-21.00 Bara Vara-gudstjänst

21 lördag
15.00 Andakt Margaretas Park

22 söndag  “Trons kraft”
Jos 2:1-15, Heb 11:29-33, Mark 2:1-12, Ps 73:23-26
16.00  Mässa med Mikael Strands kör 
Märta Wändal ledning
Veckooffer, Kyrkkaffe

24 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

25 onsdag
10.00 Café och promenadgrupp
15.00-17.00 Stick- och virkcafé
18.30 Onsdagskväll i Missionskyrkan, se information
20.30-21.00 Bara Vara-gudstjänst

29 söndag  “Att leva tillsammans”
Tob 10:7-13, 2Tim 1:3-5, Matt 13:53-57, Ps 68:5-7
10.00  FAMILJEGUDSTJÄNST
Anna Martinson predikan, Barnkören, Anders Dahlqvist ledning
Veckooffer, Kyrkkaffe

31 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP “Från Pärleporten till Elvis” Gunilla och Johan Sigvardsson

NOVEMBER

1 onsdag
10.00 Café och promenadgrupp
15.00-17.00 Stick- och virkcafé
18.30 Onsdagskväll i Missionskyrkan, se information
20.30-21.00 Bara Vara-gudstjänst

5 söndag  “Vårt evighetshopp”
Jos 1:10-11,Heb 11:13-16, Luk 20:37-38, Ps 116:1-9
10.00  GUDSTJÄNST med minnesstund
Håkan Johansson predikan, Per Helgegren sång och musik, Britt Helgegren ledning
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkkaffe

7 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

8 onsdag
10.00 Café och promenadgrupp
15.00-17.00 Stick- och virkcafé
18.30 Onsdagskväll i Missionskyrkan, se information
20.30-21.00 Bara Vara-gudstjänst

9 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

11 lördag
SCOUT 50 år – JUBILEUMSDAG
14.00-24.00… Program och aktiviteter, se information
17.00 SCOUTGUDSTJÄNST med scoutinvigning
Kollekt till Equmenia Mullsjö

12 söndag  “Frälsningen”
Jes 2:2-5, 2Petr 1:2-8, Joh 12:35-43, Ps 62:10-13
10.00  GUDSTJÄNST med nattvard
Håkan Johansson predikan, Linn och Alma Eriksson sång och musik, Anna Martinson ledning
Information om Gideoniterna,Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkkaffe, Radiogudstjänst
Utgångskollekt till Gideoniterna

14 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP “Mina möten med kändisar under 50 år på Jönköpings-Posten” Yvonne Teiffel

15 onsdag
10.00 Café och promenadgrupp
15.00-17.00 Stick- och virkcafé
18.30 Onsdagskväll i Missionskyrkan, se information
20.30-21.00 Bara Vara-gudstjänst

18 lördag
15.00 Andakt Margaretas Park

19 söndag  “Vaksamhet och väntan”
Amos 8:9-12, Fil 3:20-4:1, Luk 17:20-30, Ps 139:1-8
10.30  EKUMENISK GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan

21 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

22 onsdag
10.00 Café och promenadgrupp
15.00-17.00 Stick- och virkcafé
18.30 Onsdagskväll i Missionskyrkan, se information
20.30-21.00 Bara Vara-gudstjänst

25 lördag
14.00 JULMARKNAD med auktion
Lotterier, servering, försäljning

26 söndag  “Kristi återkomst”
Hes 47:6-12, 1Kor 15:22-28, Matt 13:47-50, Ps 102:26-29
17.00  GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan och ledning, Pär Gunnarsson sång och musik
Veckooffer

28 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP “Grötfest!” Glada barn och lärarefrån Mullsjö kommuns kulturskola

29 onsdag
10.00 Café och promenadgrupp
15.00-17.00 Stick- och virkcafé

DECEMBER

1:a Advent  “Ett nådens år”
Sak 9:9-10, Rom 13:11-14, Matt 21:1-9, Ps 24
10.00  GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Sandhems kyrkokör, Thomas Christoffersson ledning
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkkaffe. Utgångskollekt till mission i andra länder