Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

 

4 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

 6 torsdag (Nationaldagen)
19.00 – 21.00 Ekumenisk Nationaldags-bön i Missionskyrkan
19.00 Nattvard
19.30 Bön vid olika bönestationer
20.00 Enkel kyrkfika
20.30-21.00 Lovsångsandakt

9 söndag (Pingstdagen)”Den heliga Anden”
Joh 14:15-21 & Apg 2:1-11, Joel 2:28-29, Apg 2:14-21, Ps 104:27-31
10.00 GUDSTJÄNST tillsammans med Furusjö Missionskyrka
Håkan Johansson predikan, Sångare från Furusjö
P-G Eriksson ledning, Veckooffer, Kyrkfika, Radiogudstjänst

11 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

13 torsdag
10.30 Andakt på Björkgården

15 lördag
15.00 Andakt Margaretas Park

16 söndag (Heliga Trefaldighets dag)”Gud-Fader,Son och Ande”
Matt 28:16-20, 2Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Ps 113:1-6
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Gunnel Noreliusson predikan, Helena Dahlqvist sång
Ellinor Jungergård ledning, Veckooffer, Kyrkfika

18 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

23 söndag (Den helige Johannes döp. dag)”Den högstes profet”
Luk 1:57-66, Jer 22:1-4, Apg 13:16-25, Ps 96
10.00 GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Per Helgegren sång
Britt Helgegren ledning, Veckooffer, Kyrkfika

25 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

30 söndag (2:a sönd. e. trefaldighet)”Kallelsen till Guds rike”
Joh 1:35-46, 5Mos 7:6-9, Rom 8:28-30, Ps 65:2-5
10.00 GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Sofia och Jim Karlsson sång
Birgitta Engdahl ledning, Veckooffer, Kyrkfika

JULI

2 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

4 torsdag
14.30-16.30 Sommarkul i Missionskyrkan Mullsjö
Träff för barn 0-10 år med familjer

6 lördag
10.30-12.30 VÅFFELCAFÈ

7 söndag (3:e sönd. e. trefaldighet)”Förlorad och återfunnen”
Jes 51:1-3, Ef 2:1-10,Ps 119:170-176
10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med Svenska Kyrkan i Nykyrka
Stig Andersson predikan

9 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

11 torsdag
10.30 Andakt på Björkgården

13 lördag
10.30-12.30 VÅFFELCAFÈ

14 söndag (4:e sönd. e. trefaldighet)”Att inte döma”
Joh 8:1-11, Sak 7:8-10, Rom 14:11-14, Ps 62:2-9
10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med Svenska Kyrkan 
Pontus Johansson predikan, Anna Martinson sång,
Ingvar Lindgren ledning, Veckooffer, Kyrkfika

16 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

18 torsdag
14.30-16.30 Sommarkul i Missionskyrkan Mullsjö
Träff för barn 0-10 år med familjer

20 lördag
10.30-12.30 VÅFFELCAFÈ
15.00 Andakt Margaretas park

21 söndag (Apostladagen)”Sänd mig”
Matt 16:13-20, Jes 6:1-8, 1Pet 2:4-10, Ps 40:6-12
10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med Svenska Kyrkan i Nykyrka 
Gunnel Noreliusson predikan

23 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

27 lördag
10.30-12.30 VÅFFELCAFÈ

28 söndag (6:e sönd. e. trefaldighet)”Efterföljelse”
Matt 16:24-27, Am 7:10-15, 1Thess 2:1-8, Ps 15
10.00 Gemensam GUDSTJÄNST med Svenska Kyrkan 
Emma Thorén predikan, Birgitta och Mats Eriksson sång,
Gunnel Noreliusson ledning, Veckooffer, Kyrkfika

29 måndag
19.00 Nattvardsfirande tillsammans med Bönegrupperna

30 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

AUGUSTI

3 lördag
10.30-12.30 VÅFFELCAFÈ

4 söndag (Kristi förklarings dag)”Jesu förhärligad”
Mark 9:1-13, 2Mos 34:27-35, 2Kor 3:9-18, Ps 89:12-18
10.00  GUDSTJÄNST 
Gunnel Noreliusson predikan, Per Helgegren sång,
Britt Helgegren ledning,Veckooffer, Kyrkfika

6 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

8 torsdag
10.30 Andakt på Björkgården

10 lördag
10.30-12.30 VÅFFELCAFÈ

11 söndag (8:e sönd. e. trefaldighet)”Andlig klarsyn”
Matt 7:22-29, Ords 7:1-3, 1Kor 3:10-15, Ps 119:30-35
10.00  GUDSTJÄNST 
Gunnel Noreliusson predikan, Håkan Johansson ledning,
Veckooffer, Kyrkfika

13 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

17 lördag
15.00 Andakt Margaretas park

18 söndag (9:e sönd. e. trefaldighet)”Goda förvaltare”
Luk 12:42-48, Ords 3:27-32, Ef 4:20-28, Ps 8
10.00  GUDSTJÄNST med nattvard
Håkan Johansson ledning och predikan, Birgitta och Mats Eriksson sång,
Veckooffer, Kyrkfika

20 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

22 torsdag
18.30-21.00 Ledarupptakt med Magnus Sternegård,
biträdande Generalsekreterare för Equmenia

25 söndag (10:e sönd. e. trefaldighet)”Nådens gåvor”
Matt 18:18-22, 2Mos 19:3-8, Rom 12:3-8, Ps 28:6-9
10.00  GUDSTJÄNST 
Per-Gustaf Eriksson predikan, Kent-Åke Boqvist sång,
Lennart Hedlund ledning,Veckooffer, Kyrkfika

Vecka 35, Equmeniagrupperna startar

27 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

SEPTEMBER

1 söndag (11:e sönd. e. trefaldighet)”Tro och liv”
Matt 21:28-31, Am5:21-24, Rom 7:14-25, Ps 143:6-10
10.00  EQUMENIAGUDSTJÄNST 
Gunnel Noreliusson predikan, Håkan Johansson ledning,
Söndaxkul,Kollekt till Equmenia Riks, Kyrkfika
Efter serveringen; Equmenia i Mullsjö årsmöte