Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

SEPTEMBER

Vecka 34-35 omsorgsgrupp 5

2 söndag   “Enheten i Kristus”
Joh 17:9-11, Hes 37:15-22, Ef 4:1-6, Ps 95:1-7
10.00  EQUMENIAGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Anna Martinson ledning,
Equmeniagrupperna medverkar
Söndaxkul,Veckooffer, Kyrkfika, Kollekt till Equmenia Riks
Equmenias årsmöte

Vecka 36-37 omsorgsgrupp 6

4 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP-
Iréne och Robert Johansson
“Lina Sandell- Sveriges mest kända psalmförfattare”

5 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé

9 söndag   “Ett är nödvändigt”
Neh 9:19-21, Apg 20:32-36, Matt 6:31-34, Ps 123
10.00  GUDSTJÄNST med nattvard
Håkan Johansson predikan, Nicklas, Pia och Patrik Skogsberg sång och musik
Mats Eriksson ledning,
Söndaxkul,Veckooffer, Kyrkfika,

11 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

12 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

13 torsdag
10.30
Andakt Björkgården

15 lördag
10.00-12.00 HÖSTIVAL
Försäljning av bröd, bakverk m.m. Lotterier och servering
15.00
Andakt Margaretas Park

16 söndag   “Döden och livet”
Jes 26:19, 2Kor 4:7-14, Joh 11:28-44, Ps 107:18-22
10.00  GUDSTJÄNST
Per Sjönneby predikan, Amelie Länsberg sång
Håkan Johansson ledning,
Söndaxkul,Veckooffer, Kyrkfika, FÖRSAMLINGSMÖTE

Vecka 38-39 omsorgsgrupp 7

18 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP-
Larry Andersson
“När väckelsen kom till Stockholms salonger”

19 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

22-23 Scouthajk vid Stråkensbro

23 söndag   “Rik inför Gud”
2Mos 32:1-4, 30-35, 1Joh 2:15-17, Matt 6:19-24, Ps 49:6-12
17.00 Kyrkfika
18.00 MISSIONSGUDSTJÄNST
Stig Andersson och Håkan Johansson, Sångarbröderna från Eksjö,
Missionsrådet medverkar
Kollekt till missionsprojekten, Radiogudstjänst

25 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

26 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

30 söndag   “Änglarna”
Dan 6:16-22, Upp 12:7-12, Luk 10:17-20, Ps 103:19-22
10.00 GUDSTJÄNST
Patrik Skogsberg predikan, Sång av familjen Einebrant,
Britt-Inger och Sven-Olof Dahlin ledning
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika

OKTOBER

Vecka 40-41 omsorgsgrupp 8

2 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP-
Sabina Henriksson
“Från säckpipa till dragspel”

3 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
18.00 Veckomässa i Nykyrka

19.00 “Bön och samhällsansvar” Ekumenisk kväll i Nykyrka
Leif Carlsson

7 söndag   “Trons kraft”
1Mos 6:13-22, Heb 11:1-7, Mark 12:41-44, Ps 73:23-26
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Håkan Johansson predikan och ledning,
musik i nattvardens tema,
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika

9 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

10 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

11 torsdag
10.30
Andakt Björkgården

14 söndag   “Lovsång”
1Krön 29:10-14, 1Thess 5:16-24, Luk 17:11-19, Ps 65:9-14
10.00 GUDSTJÄNST 
Bo Forsberg från Diakonia predikan, Per Helgegren sång och musik
Urban Bothzén ledning, Kollekt till Diakonia
 Söndaxkul, Kyrkfika

Vecka 42-43 omsorgsgrupp 1

16 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP-
Bernt Antonsson
“Om vad jag gjort med livet – och om vad livet gjort med mig”

17 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

20 lördag
15.00
Andakt Margaretas Park

21 söndag   “Samhällsansvar”
Jer 29:4-7, Rom 13:7-10, Matt 22:15-22, Ps 40:14-18
10.00 GUDSTJÄNST “Träna för att tjäna”- få en kick av KRIK
Håkan Johansson , Hans Noreliusson ledning och information
om KRIK-linjen, Mullsjö Folkhögskola
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika, Radiogudstjänst

23 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

24 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

25 torsdag
18.30 KONSERT 
med Mullsjö kommuns kulturskola
Insamling till “Världens Barn”

28 söndag   “Frälsningen”
1Mos 45:4-8, 1Pet 4:12-19, Matt 23:37-24:2, Ps 62:10-13
10.00 FAMILJEGUDSTJÄNST 
Anna Martinson predikan , Barnkören, Birgitta Eriksson ledning
Veckooffer,  Kyrkfika

Vecka 44-45 omsorgsgrupp 2

30 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP-
MSOK:s dragspelsgäng
“Musik skall byggas utav glädje”

31 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

NOVEMBER

4 söndag   “Vårt evighetshopp”
Hes 37:12-14, Upp 22:1-5, Luk 12:4-7, Ps 116:1-9
10.00 GUDSTJÄNST med minnesstund
Håkan Johansson predikan , Pär Gunnarsson sång och musik,
Per-Gustaf Eriksson ledning
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika

6 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

7 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

8 onsdag
10.30
Andakt Björkgården

11 söndag   “Den yttersta tiden”
Am 4:12-13, Matt 24:3-14, 1Joh 2:28-3:3, Ps 39:5-8
10.00 SCOUTGUDSTJÄNST 
Medverkan av scouterna
Kollekt till Equmenia Mullsjö, Kyrkfika

Vecka 46-47 omsorgsgrupp 3

13 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP-
Rosie Gard
“Läkande vila på Gröna Ängar”

14 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

17 lördag
15.00
Andakt Margaretas Park

18 söndag   “Verksamhet och väntan”
Sef 3:8-13, Matt 25:1-13, Ps 139:1-18
10.00 GUDSTJÄNST med nattvard
Håkan Johansson predikan, musik i nattvardens tema,
Märta Wändal ledning, Gideoniterna informerar
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika, Radiogudstjänst

20 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

21 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

24 lördag
14.00 JULMARKNAD med AUKTION
Lotterier, servering, sång av barnkören, försäljning

25 söndag   “Kristi återkomst”
Jes 65:17-19, 2Pet 3:8-13, Matt 25:31-46, Ps 102:26-29
17.00 GUDSTJÄNST 
Gunnel Noreliusson predikan, Elisabet Hult Eiderhed ledning

Vecka 48-49 omsorgsgrupp 4

27 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP- Glada barn och lärare
från Mullsjö kommuns kulturskola
“Sång, musik,dans och julglädje”

28 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

DECEMBER

2 söndag (1:a advent)  
10.00 GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Körsång Thomas Christoffersson ledning
Veckooffer, Terminsavslutning för Söndaxkul, Kyrkfika

9 söndag (2:a advent)  
10.00 MISSIONSGUDSTJÄNST 
Roland Oscarsson predikan, Birgitta och Mats Eriksson sång
Missionsrådet medverkar
Kyrkfika, Kollekt till mission i andra länder.