Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

29 skärtorsdag   “Det nya förbundet”
Luk 22:7-23, 2Mos 12:15-20, 1Kor 5:6-8. Ps 111:1-5
19.00  “En vandring inför påsk” Nattvard
Håkan Johansson

30 långfredag   “Korset”
Luk 23:26-49, Jes 53:1-12, Fil 2:6-8, Ps 22
10.00  GUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Ingvar Lindgren ledning

31 påskafton   “Genom död till liv”
Luk 23:55-24:12, 2Mos 12:21-28, Kol 2:6-15, Ps 114
23.00  PÅSKNATTSMÄSSA i Nykyrka

APRIL

1 påskdagen  “Kristus är uppstånden”
Luk 24:1-12, Hos 6:1-3, Apg 3:14-16, Ps 118:15-24
10.00  FAMILJEGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Barnkören, Anna Martinson ledning
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkkaffe

Vecka 14-15 omsorgsgrupp 4

3 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 Vardagsgemenskap “Evert Taube – hans liv och diktning”
GabrielDjärf och Torsten Gunnarsson

4 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
14-17 Hantverkscafé
19.00-20.20 Onsdagskväll i Missionskyrkan
20.30-21.00 Bara vara gudstjänst

8 söndag   “Påskens vittnen”
Joh 21:1-14, Jes 43:10-13, 1Kor 15:1-11, Ps 145:1-7
10.00  GUDSTJÄNST
Gunnel Noreliusson predikan, Kent-Åke Boqvist sång 
Per Högberg ledning,Veckooffer,Söndaxkul, Kyrkfika

10 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

11 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
14-17 Hantverkscafé
19.00-20.20 Onsdagskväll i Missionskyrkan
20.30-21.00 Bara vara gudstjänst

12 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

15 söndag   “Den gode herden”
Joh 10:1-10, Hes 34:11-16, 1Pet 2:22-25, Ps 23
10.00  GUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Körsång under ledning av Märta Wändal och Per Högberg
Ellinor Jungergård ledning,Veckooffer,Söndaxkul, Kyrkfika

Vecka 16-17 omsorgsgrupp 4

17 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 Vardagsgemenskap “Cykeltur genomVietnam” Bo Bernhardsson

18 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
14-17 Hantverkscafé
19.00-20.20 Onsdagskväll i Missionskyrkan
20.30-21.00 Bara vara gudstjänst

21 lördag
15.00 Andakt Margaretas Park

22 söndag   “Vägen till livet”
Joh 16:16-22, Jes 54:7-10, Heb 13:12-16, Ps 147:1-7
10.00  GUDSTJÄNST
Markus Eddeland, student på ALT, medverkar med predikan och information,
Kollekt till pastors och diakoniutbildning, Söndaxkul, Kyrkfika, Radiogudstjänst

24 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

25 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
14-17 Hantverkscafé
19.00-20.20 Onsdagskväll i Missionskyrkan
20.30-21.00 Bara vara gudstjänst

29 söndag   “Att växa i tro”
Joh 16:5-11, Hos 11:1-4, 1Joh 4:10-16, Ps 98:1-8
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Anders Dahlqvist ledning
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika, FÖRSAMLINGSMÖTE

MAJ

Vecka 18-19 omsorgsgrupp 5

1 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

2 onsdag (Observera onsdag i stället för tisdag)
15.00 Vardagsgemenskap “Stroke med afasi- hinder eller möjlighet?”
Karin Zätterman och Inga-Lill Ahlnér

6 söndag   “Bönen”
Luk 18:1-8, 1Mos 18:26-32, Ef 3:14-21, Ps 13
10.00 FAMILJEGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Barnkören, Söndaxkuls sommaravslutning
Veckooffer, Kyrkfika

8 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

10-12 maj Equmeniakyrkans årskonferens i Gavlehov i Gävle
10-13 maj SAM:s årskonferens, Gullbrannagården

10 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

13 söndag   “Hjälparen kommer”
Joh 15:26-16:4, Sak 14:6-9, Rom 8:16-18, Ps 33:18-22
10.00 GUDSTJÄNST
Stig Andersson predikan, Piah och Anders Sundberg, Kaxholmen, sång
Monica Gustafsson ledning,Veckooffer, Kyrkfika, Radiogudstjänst

Vecka 20-21 omsorgsgrupp 6

15 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 Vardagsgemenskap “Vårsol och sommarglädje”
Glada barn och lärare från Mullsjö kommuns kulturskola

20 söndag   “Den heliga Anden”
Joh 14;25-29, 1Mos 11:1-19, Apg 2:1-11, Ps 104:27-31
10.00 GUDSTJÄNST i Furusjö Allianskyrka
Gemensam med Furusjö Alliansförsamling
(Samåkning 10.00 från Mullsjö Missionskyrka)

Matteus Nilsson predikan, Helena och Per-Johan Ask, sång
Kyrkfika

22 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

27 söndag   “Andens vind över världen”
Joh 6:44-47, 2Mos 17:1-7, Apg 10:42-48, Ps 68:10-14, 20-21
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan och ledning
Veckooffer, Kyrkfika

18.00 “BRASSDROPS – EN SKUR AV TONER”
Konsert med Allianskyrkans Musikkår från Jönköping
Birgitta Engdahl ledning

Vecka 22-23 omsorgsgrupp 7

29 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

JUNI

3 söndag   “Vårt dop”
Joh 3:1-8, Hes 36:25-28, Rom 6:3-11, Ps 66:5-12
10.00 GUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, sång av Glädjespridarna
David Einebrandt ledning,Veckooffer, Kyrkfika