Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

  Programmet de närmaste veckorna.

Veckan som gått (v 12) har präglats av inställda grupper och samlingar. Steg tagna av försiktighet i en mycket speciell situation.
Coronavirusets spridning kommer säkerligen fortsätta att påverka det mesta under en tid framöver, och vi behöver som församling hitta sätt att hantera denna underliga tid.

Den planering som funnits tidigare får vi lägga åt sidan. De som var bokade för medverkan får vi återkomma till vid senare tillfällen.

De närmaste veckorna kommer att erbjuda en kyrka öppen för bön och stillhet flera gånger i veckan. De tider som kyrkan är öppen kommer någon att finnas där, oftast någon av oss pastorer, och fungera som värd. I kyrksalen kommer olika böne-stationer att finnas, stilla musik kommer att spelas. Man kommer och går vid de tider som passar en själv. Det kommer att påminna om de bönedagar vi genomfört i samband med ekumeniska böneveckan tidigare år.

I varje samling kommer en kort andakt att hållas, lite längre på söndagarna. Dessa söndagsandakter, och kanske andra, kommer att läggas ut som ljudfil på hemsidan. (Om någon vill ha dem utskrivna på papper eller inspelade på CD-skiva så hör av er till någon av oss pastorer).

De närmaste veckorna ser ut som så här, med början onsdag 25 mars.

Vecka 13:

25/3               On    10 – 12          Öppen kyrka.
26/3               To     17 – 19          Öppen kyrka.

29/3               Sö     10 – 12          Öppen kyrka med lite längre andakt.

Vecka 14:

30/3               Må    17 – 19          Öppen kyrka.
31/3               Ti      10 – 12          Öppen kyrka som startar med morgonbön.

1/4                 On     10 – 12          Öppen kyrka.

                                 19.00             Sinnesrogudstjänst.

2/4                 To      17 – 19          Öppen kyrka,

5/4                 Sö      10 – 12          Öppen kyrka med lite längre andakt.

Vecka 15:

6/4                 Må     17 – 19          Öppen kyrka.
7/4                 Ti       10 – 12          Öppen kyrka som startar med morgonbön.

8/4                 On     10 – 12          Öppen kyrka.                     

Påskhelgen kommer också att bli annorlunda. Vi räknar med samlingar på Skärtorsdagens kväll samt Långfredagens och Påskdagens förmiddagar. Exakt hur dessa kommer att utformas får vi återkomma till men självklart ska de uttrycka påskens glada budskap om Guds stora försoningsverk i Jesus Kristus.

Det är omsorg och kärlek om varandra som låter försiktighet prägla de kommande veckornas program. Men inget av detta ska skymma evangeliets budskap till oss och världen.