Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

DIGITALA SÄNDNINGAR

Våra digitala sändningar via nätet

Direktlänk till församlingens sida på Facebook:

https://www.facebook.com/mullsjomissionskyrka

Önskar Du kyrkskjuts: RING 0392-122 10 mellan 09.00-09.30

 Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen: en tid

för födelse, en tid för död, en tid att plantera, en tid att rycka upp…

Predikaren 3:1–2

Nu är tiden inne för sommaren, pollen är i luften, bina letar sig

fram till blommorna och allt blir grönt. Det är också en tid då vi som

församling har våra avslutningar för de olika aktiviteterna som brukar

rulla på under året. Många förbereder sig för sommaren och vilan som

kommer i samband med sommarlovet.

Tänk att vi här i Sverige har tid för att ta lov och njuta lite extra av livet, familjen, vänner, mat, resor

och annat.

Gud vilade den sjunde dagen efter att han hade skapat vår

värld och allt som finns i den. Han till och med välsignade den och

gjorde den helig (1 Mos. 2:1–3). Detta visar för oss människor hur

viktigt det är att ta stunder av vila. Till och med Gud vilade vilket

innebär att även vi människor ska göra det med ett gott samvete.

Men det finns bördor som är svåra att vila med, bördor som inte

har att göra med att man arbetar eller sover dåligt. Bördor som tynger

vår själ och håller oss vakna om nätterna.

 Jesus sa: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila (Matt. 11:28).

Hos Jesus kan man vila från allt det som bekymrar och oroar oss. Vi

kan lägga alla dessa framför honom och han tar emot dem. Jesus ger

oss av sin frid, denna slags frid kommer från att man har gemenskap

med honom. Denna frid är inte beroende av perfekta omständigheter

utan sträcker sig trots omständigheterna. Den friden som Jesus ger är

en gudomlig frid som bara han kan ge och inget eller ingen annan kan.

I denna text kan vi se hur viktigt det är att man vilar ens kropp men

även vikten över att kunna få vila i vår själ. Inget av detta är omöjligt

när vi kommer till Jesus med allt vi har, är och vill. Han tar hand om

oss och leder oss på rätta vägar in i hans vila.

Jesica Szlachota Eriksson

Program juni- augusti ´23

Ändringar av programmet kan komma att ske, vänligen följ annonsering i MULLSJÖ-NYTT och på församlingens hemsida

DIGITALA SÄNDNINGAR

Våra digitala sändningar via nätet når man – se ovan

Juni

3-6 juni SCOUTLÄGER

Omsorgsgrupp 3

6 tisdag (Nationaldagen)

18.00 EKUMENISK NATIONALDAGSBÖN

Samling i Missionskyrkan för kort bönestund, därefter bönevandring,

till samling i Kyrkans Hus kl. 19.30

7 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

10 lördag

15.00 ANDAKT Margaretas Park

11 söndag (1:a sönd. e tref.) ”Vårt dop”

1Mos 7:11-23, Apg 8:26-39, Matt 3:11-12, Ps 113:1-6

10.00 GUDSTJÄNST med Nattvard

Håkan Johansson predikan, Ingvar Lindgren ledning. 

Kyrkkaffe med tack till Håkan Johansson

13 tisdag

10.00 MORGONBÖN i Missionskyrkan

18.30 VERKSAMHETSRÅDET sammanträder

14 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

18 söndag (2:a sönd. e tref) ”Kallelsen till Guds rike”

Dom 6:7-16, 1 Kor 1:26-31, Mark 2:13-17, Ps 65:2-5

10.00  GUDSTJÄNST

Jesica Eriksson predikan,Lydia Hultberg sång,

David Einebrant ledning, Dopförättning, Kyrkkaffe

Omsorgsgrupp 4

20 tisdag

10.00 MORGONBÖN

21 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

25 söndag (Den helige Johannes Döparens dag)

” Den högstes profet”

Jes 42:5-9, Apg 10:37-38, Luk 1:67-80,Ps96

10.00   GUDSTJÄNST

Jesica Eriksson predikan, Lennart Hedlund ledning

Kyrkkaffe.

27 tisdag

10.00 MORGONBÖN

28 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

Juli

2 söndag (4:e sönd e tref.) ”Att inte döma”

Hes 18:30-32, Gal 6:1-7, Luk 6:36-42, Ps 62:2-9

10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan

Helge Antonsson predikan ,  sång Missionskyrkan

Omsorgsgrupp 5

4 tisdag

10.00 MORGONBÖN

5 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

18.00-20.00 TIPSPROMENAD – SERVERING

Tipspromenaden påbörjas senast 19.30

6 torsdag

10.30 ANDAKT Björkgården

8 lördag

15.00 ANDAKT Margaretas Park

9 söndag (Apostladagen) ”Sänd mig”

Jer 1:4-10, Rom 16:1-7, Mark 3:7-19, Ps 40:6-12

10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Nykyrka kyrka

Stig Andersson predikan,

11 tisdag

10.00 MORGONBÖN

12 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

18.00-20.00 TIPSPROMENAD – SERVERING

Tipspromenaden påbörjas senast 19.30

16 söndag (6:e sönd e tref) ”Efterföljelse”

1 Kung 19:19-21, 1 Kor 9:19-26, Luk 9:51-62, Ps 15

10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Missionskyrkan

Jan-Åke Karlsson predikan, Birgitta Engdahl ledning

Kyrkkaffe.

Omsorgsgrupp 6

18 tisdag

10.00 MORGONBÖN

19 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

18.00-20.00 TIPSPROMENAD – SERVERING

Tipspromenaden påbörjas senast 19.30

20 torsdag

18.30 NATTVARD och BÖN

Jesica Eriksson

23 söndag (Kristi förklarings dag) ” Jesus förhärligad”

2Mos 40:34-35, Upp 1:9-18, Luk 9:28-36, Ps 89:12-18

10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan

Pontus Johansson predikan

25 tisdag

10.00 MORGONBÖN

26 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

18.00-20.00 TIPSPROMENAD – SERVERING

Tipspromenaden påbörjas senast 19.30

29 lördag

15.00 ANDAKT Margaretas Park

30 söndag (8:e sönd e tref) ” Andlig klarsyn”

Jer 7:1-7, Rom 8:14-17, Matt 7:13-14, Ps 119:30-35

10.00 EKMENISK GUDSTJÄNST i Nykyrka kyrka

Ingemar Stenmarker  predikan   

Augusti

Omsorgsgrupp 7

1 tisdag

10.00 MORGONBÖN

2 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

3 torsdag

10.30 ANDAKT Björkgården

6 söndag (9:e sönd e tref) ” Goda förvaltare”

Am 8:4-7, 2 Tim 4:1-7, Luk 16:1-13, Ps 8

10.00  GUDSTJÄNST

Jesica Eriksson  predikan, Ingvar Lindgren ledning

Kyrkkaffe   

8 tisdag

10.00 MORGONBÖN

9 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

12 lördag

15.00 ANDAKT Margaretas Park

13 söndag (10:e sönd e tref) ” Nådens gåvor”

Jos 24:16-18, 1 Kor 12:4-11, Luk 9:46-48, Ps 28:6-9

10.00  GUDSTJÄNST med Nattvard

Håkan Johansson  predikan, Elisabeth Hult Eiderhed ledning, Kyrkkaffe   

Omsorgsgrupp 1

15 tisdag

10.00 MORGONBÖN

16 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

20 söndag (11:e sönd e tref) ” Tro och liv”

Jes 1:10-17, Jak 1:22-25, Matt 23:1-12, Ps 143:6-10

10.00  GUDSTJÄNST

Jesica Eriksson  predikan, Gustaf Werlinder ledning, Kyrkkaffe   

22 tisdag

10.00 MORGONBÖN

23 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

27 söndag (12:e sönd e tref) ” Friheten i Kristus”

2 Mos 23:10-12, Gal 4:31-5:6, Mark 2:23-28, Ps 145:13b-18

10.00  INSTALLATIONSGUDSTJÄNST

Jesica Eriksson   predikan, Malena Furehill sång,

Mats Eriksson ledning, repr. från Equmeniakyrkan Söndaxkul börjar sin termin, Kyrkkaffe   

Omsorgsgrupp 2

29 tisdag

10.00 MORGONBÖN

30 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

September

3 söndag (13:e sönd e tref) ” Medmånniskan”

Jer 38:7-13, Rom 12:16-21, Matt 7:12,Ps 103:1-6

10.00  GUDSTJÄNST

Jesica Eriksson   predikan, Ellinor Jungergård ledning, rep Söndaxkul, Kyrkkaffe, Offer till Equmenia Riks 

c.a 12.00 EQUMENIAS Årsmöte

5 tisdag

10.00 MORGONBÖN

18.30 SCOUT startar

6 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

7 torsdag

10.30 ANDAKT Björkgården

8-10 september Equmenias kyrkokonferens i Helsingborg

9 lördag

10 – 12 HÖSTIVAL

15.00 ANDAKT Margaretas Park

10 söndag (14:e sönd e tref) ” Enheten i Kristus”

Am 9:11-15, 1 Kor 1:10-13, Joh 17:18-23, Ps 95:1-7

10.00  GUDSTJÄNST

Terese Svensson, sjukhuskyrkan,  predikan, ledning, Söndaxkul, Kyrkkaffe

TIPSPROMENAD- SERVERING

Alla ONSDAGAR kl. 18-20 i JULI

Är Du välkommen till tipspromenad och/eller servering i Missionskyrkan.Tipspromenaden påbörjas senast 19.30