Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

Information förutom löpande programverksamhet hittar Du under fliken ”ANSLAGSTAVLAN” (Detta är en klickbar länk)

På grund av Corona-pandemin är programmet lite osäkrare än vanligt. Förändringar kan komma om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten uppmanar till detta. Ändringar i programmet kommer att införas här på hemsidan så fort vi beslutar dem.

Titta därför regelbundet på programmet här på hemsidan.

Program för Mars månad 2021

Vecka 9-10 omsorgsgrupp 7 2 tisdag 10.00 Morgonbön – vi ber där vi är 18.30 SCOUT (Patrullerna Lodjuret, Lejonet och Fladderräven)

3 onsdag 10.00 Promenadgruppen 18.30 Digital Temakväll, Bibeln. Håkan Johansson och Gunnel Noreliusson

7 söndag –Kampen mot ondskan 1 Sam 17:40-50, Ef 5:1-9, Luk 11:14-26, Ps 25:14-26 17.00 Digital GUDSTJÄNST Håkan Johansson predikan, Familjen Einebrant sång, Birgitta Eriksson organist, Britt-Inger och Sven-Olof Dahlin ledning Digitalt kyrkkaffe via Zoom https://us02web.zoom.us/j/82255746989?pwd=MGM3c28wVWFUR1RFSGcrcWRXOTlidz09

9 tisdag 10.00 Morgonbön – vi ber där vi är 18.30 SCOUT (Patrullerna Råttan, Tigern och Puman/Vargen) 18.30 OMSORGSGRUPPLEDARTRÄFF via Zoom

10 onsdag 10.00 Promenadgruppen 14.00 Konfirmationsläsning 18.30 Digital Temakväll, Utifrån vår vision. ”Möten” Håkan Johansson och Gunnel Noreliusson 20.00 VERKSAMHETSRÅD via Zoom      

11 torsdag 18.30 Styrelsen via Zoom

12 fredag 18.30 Digital Musikfredag med Per Helgegren

14 söndag – Livets bröd  2 Kung 4:42-44, 2 Kor 9:8-10, Joh 6:1-15, Ps 107:1-9 10.00 Digital GUDSTJÄNST Kjell Larsson, Missionsföreståndare för SAM, predikan, Filippa Markström med vänner sång, Per Högberg organist, Gunnel Noreliusson ledning, Birgitta Eriksson organist Digitalt kyrkkaffe via Zoom https://us02web.zoom.us/j/82255746989?pwd=MGM3c28wVWFUR1RFSGcrcWRXOTlidz09

Vecka 11-12 omsorgsgrupp 8 16 tisdag 10.00 Morgonbön – vi ber där vi är 18.30 SCOUT (Patrullerna Lodjuret, Lejonet och Fladderräven)

17 onsdag 10.00 Promenadgruppen 18.30 Digital Temakväll, Utifrån vår vision. ”Växt” Håkan Johansson och Gunnel Noreliusson 19.30 Träff för medlemmar födda 1970 och senare. ”Vår längtan och våra visioner” mötet sker via Zoom

18 torsdag 18.00 EKUMENISK BÖN för Mullsjö. Svenska Kyrkan inbjuder

21 söndag – Guds mäktiga verk  Jes 7:10-14, Rom 8:1-4, Luk 1:26-38, Ps 147:7-15 10.00 Digital NATTVARDSGUDSTJÄNST Håkan Johansson predikan och ledning, Per Helgegren organist Digitalt kyrkkaffe via Zoom https://us02web.zoom.us/j/82255746989?pwd=MGM3c28wVWFUR1RFSGcrcWRXOTlidz09

23 tisdag 10.00 Morgonbön – vi ber där vi är 18.30 SCOUT (Patrullerna Råttan, Tigern och Puman/Vargen)

24 onsdag 10.00 Promenadgruppen 14.00 Konfirmationsläsning 18.30 Digital Temakväll, Utifrån vår vision. ”Sändning” Håkan Johansson och Gunnel Noreliusson

28 söndag (Palmsöndagen) – Vägen till korset 2 Mos 13:6-10, Heb 2:14-18, Mark 11:1-11, Ps 118:19-29 10.00 Digital GUDSTJÄNST Gunnel Noreliusson predikan,  Fam Eriksson sång, Birgitta Eriksson organist, David Einebrant ledning Digitalt kyrkkaffe via Zoom https://us02web.zoom.us/j/82255746989?pwd=MGM3c28wVWFUR1RFSGcrcWRXOTlidz09

Vecka 13-14 omsorgsgrupp 1 30 tisdag 10.00 Morgonbön – vi ber där vi är 18.30 SCOUT (Patrullerna Lodjuret, Lejonet och Fladderräven)

31 onsdag 10.00 Promenadgruppen 18.30 Digital Temakväll,  ”Inför Påsk” Håkan Johansson och Gunnel Noreliusson

PÅSKHELGEN

1 april Skärtorsdag 19.00 Digital NATTVARDSGUDSTJÄNST inför Påsk Håkan Johansson, Pär Gunnarsson organist

2 april Långfredag 10.00 Digital Långfredagsgudstjänst Gunnel Noreliusson predikan, Per Helgegren organist

4 april Söndag (Påskdagen) 10.00 Digital Påskdagsgudstjänst Håkan Johansson predikan, Per Högberg organist, Gunnel Noreliusson ledning Digitalt kyrkkaffe via Zoom https://us02web.zoom.us/j/82255746989?pwd=MGM3c28wVWFUR1RFSGcrcWRXOTlidz09

Vi är nu inne i Fastetiden

som är en tid som inte får så stor uppmärksamhet i våra dagar. Inte heller i kyrkorna får den så stort utrymme. Visserligen sjunger vi gärna Faste-sångerna och visst läses Fastetidens texter, men det är inte lika vanligt att Fastans innehåll påverkar våra liv i den utsträckning det skulle kunna göra. Det är inte så många som faktiskt fastar. Kanske känns fasta som en lite främmande tradition, och kanske är kunskapen om fastan inte så allmän. Kanske behöver vi hitta ”vår tids fasta”, en fasta som hjälper oss att komma nära Gud under just de förutsättningar som formar vår tid.

På Svenska Kyrkans hemsida finns en bra beskrivning av vad Fastan kan vara.

 Fastan

Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. Fastan ger oss tid för eftertanke och bön, och tid att växa i tron.

 Årets största fasta i kristendomen börjar på askonsdagen, i år den 17 februari. Fastan avslutas på påskafton. Fastan är 40 dagar och den bryts varje söndag. Det är fortfarande fastetid, men söndagarna får innehålla det man väljer bort under övriga fastan. Under fastetiden före påsk tänker vi på Jesus som gick genom lidandet och döden mot uppståndelse och ett nytt liv.

Under en fasta avstår du från något Att fasta behöver inte betyda att du avstår från att äta. En kristen fasta kan lika gärna vara att avstå från tv-tittande, godis, alkohol, kött, eller något annat.

 (Jesaja 58: 6 – 8)

 Nej, detta är den fasta jag vill se: att du lossar orättfärdiga bojor,sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta, krossar alla ok. Dela ditt bröd med den hungrige, ge hemlösa stackare husrum, ser du en naken så klä honom, vänd inte dina egna ryggen! Då bryter gryningsljuset fram för dig, och dina sår skall genast läkas

 En kristen fasta kan också handla om att avstå från något för att spara pengar. Pengarna kan sedan gå till någon som behöver dem bättre än du gör.

Även på

 Equmeniakyrkans hemsida

finns tankar om Fastan

 Fasta som en nådegåva

År 2021 kan det kännas lockande att hoppa över fastan och gå direkt till påskdagen. Så många har fått avstå så mycket under snart ett år. Ändå, kanske är det just nu vi kan få hjälp av fastetidens texter och teman: ”Prövningens stund”, ”Den kämpande tron” och ”Kampen mot ondskan”. Det ljusnar mitt i fastan med ”Livets bröd” och ”Bebådelsen”. Den stora soluppgången är inom räckhåll! Låt oss därför ta emot fastan som en särskild nådegåva detta år. Låt oss be om förnyad kärlek till den värld som Jesus dog och uppstod för.

Fastan kan ha olika Teman, två exempel på hemsidan är ”Bibel och Bön” samt ”Klimat”. Två olika sätt att inför Guds ansikte växa och mogna i sin tro.

 Bibel och Bön:

 Att komma Gud närmare genom att avstå från sådant som brukar uppta vår tid och i stället ta tid för Bibelläsning och Bön. https://equmeniakyrkan.se/tro/fastan/bibel-bon/

 Klimat:

Att komma Gud nära genom att fokusera på en hållbar livsstil och att under fasteperioden utmana sig själv att i än högre grad avstå från sådant som har negativ klimatpåverkan. https://equmeniakyrkan.se/tro/fastan/klimatfasta-under-fastan/

 Fastetiden är en Gåva som pekar fram emot Påskens goda budskap. En tid som tar livets svårigheter på allvar men som hela tiden låter oss ana ljuset. Guds stora seger över det onda.

NU när vi inte har gudstjänster och kyrkkaffe blir det ett bortfall i intäkter, men kostnaderna finns kvar. Du som kan ge gärna en extra gåva till församlingen via bankgiro 268-3571 eller swish nr 123 470 47 89 Tack!