Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

 

FEBRUARI

4 söndag   “Uppenbarelsens ljus”
1Sam 1:21-28, Luk 2:22-40, 1Joh 1:5-7, Ps 138
10.00  Andakt och FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE 
Håkan Johansson, församlingens styrelse, Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika

Vecka 6-7 omsorgsgrupp 7

6 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP “Astrid Lindgren”
Eva & Ingvar

7 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
15.00 -17.00 Handarbetscafé

19.00-20.20 Samtal om Markus
20.30-21.00 Bara vara gudstjänst

 

8 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

11 söndag   “Kärlekens väg”
Jes 52:13-15, Luk 18:31-43, 1Kor 13:1-13, Ps 86:5-11
10.00  GUDSTJÄNST med nattvard
Håkan Johansson m.fl. Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika.
Utgångskollekt till Mission i Sverige

13 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

14 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
15.00 -17.00 Handarbetscafé

19.00-20.20 Samtal om Markus
20.30-21.00 Bara vara gudstjänst

17 lördag
15.00 Andakt Margaretas Park

18 söndag   “Prövningens stund”
1Mos16:1-13, Matt 4:1-11, Heb 4:14-16, Ps 31:2-6
10.00  GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Glädjespridarna sång, Anders Dahlqvist ledning,
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika.
Utgångskollekt till Mission i Sverige

Vecka 8-9 omsorgsgrupp 8

20 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP “I Konungens tjänst”
biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark

21 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
15.00 -17.00 Handarbetscafé

19.00-20.20 Samtal om Markus
20.30-21.00 Bara vara gudstjänst

25 söndag   “Den kämpande tron”
1Mos 32:22-31, Matt 15:21-28, 2Kor 6:1-10, Ps 130
10.00  GUDSTJÄNST 
Ola Johansson predikan, Ia Hedlund sång, Ellinor Jungergård ledning,
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika.

27 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

28 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
15.00 -17.00 Handarbetscafé

19.00-20.20 Samtal om Markus
20.30-21.00 Bara vara gudstjänst

MARS

4 söndag   “Kampen mot ondskan”
1Sam 17:40-50, Luk 11:14-26, Ef 5:1-9, Ps 25:12-22
16.00  Eftermiddagsfika
17.00 GUDSTJÄNST med Barnkören 

Håkan Johansson ledning,