Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

Vecka 48-49 omsorgsgrupp 4

27 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP- Glada barn och lärare
från Mullsjö kommuns kulturskola
“Sång, musik,dans och julglädje”

28 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00-17.00
Handarbetscafé
19.00-19.30
Bara vara-gudstjänst
19.30
Onsdagskväll i Missionskyrkan

DECEMBER

2 söndag (1:a advent)  “Ett nådens år”
Joh 18:36-37, Matt 21:1-9, Sak 9:9-10, Upp 3:20-22, Ps 24

10.00 GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Vuxenkör och Barnkör, Thomas Christoffersson ledning
Veckooffer, Terminsavslutning för Söndaxkul, Kyrkfika

4 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

9 söndag (2:a advent)  “Guds rike är nära”
Matt 13:31-34, Jes 35:1-10, Jak 5:7-11, Ps 85:9-14

10.00 MISSIONSGUDSTJÄNST 
Roland Oscarsson predikan, Birgitta och Mats Eriksson sång
Missionsrådet ledning
Kyrkfika, Kollekt till mission i andra länder.

Vecka 50-51 omsorgsgrupp 5

11 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

13 torsdag
10.30
Andakt Björkgården

15 lördag
15.00
Andakt Margaretas Park

16 söndag (3:e advent)  “Bana väg förHerren”
Matt 11:12-19, Mal 4:4-6, 2Pet 1:19-21, Ps 146:3-9

10.00 GUDSTJÄNST med Nattvard
Håkan Johansson predikan, Musik i nattvardens tema,
Anders Dahlqvist ledning, Veckooffer, Kyrkfika,
Radiogudstjänst

23 söndag (4:e advent)  “Herrens moder”
Luk 1:30-35, Sef 3:14-17, Fil 4:4-7, Ps 145:8-13

10.00 GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Anna Martinsson sång,
Sven-Olof Dahlin ledning, Veckooffer, Kyrkfika,

Vecka 52-01 omsorgsgrupp 6

25 tisdag (Juldagen)  “Jesu födelse”
Joh 1:1-14, Luk 2:1-20, Jes 9:2-7, 1Joh 1:1-4, Ps 72:1-7

10.00 JULDAGSGUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, sång av familjen Eriksson,
Mats Eriksson ledning,
Juldagskollekt till församlingens framtidsarbete

30 söndag   “Guds barn”
Mark 10:13-16, 2Mos 1:15-21, 2Tim 3:14-15, Ps 71:2-6

10.00 GUDSTJÄNST 
Stig Andersson predikan, Malena Furehill sång,
Lennart Hedlund ledning, Veckooffer, Kyrkfika

 

JANUARI

1 Nyårsdagen   “I Jesu namn”
Luk 13:6-9, Jes 49:13-16, Heb 13:5-8, Ps 121

18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Nykyrka
Håkan Johansson predikan, sångmedverkan från Pingstkyrkan

 

1 Nyårsdagen   “I Jesu namn”
Luk 13:6-9, Jes 49:13-16, Heb 13:5-8, Ps 121

18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Nykyrka
Håkan Johansson predikan, sångmedverkan från Pingstkyrkan

6 söndag (Trettondedag Jul)   “Guds härlighet i Kristus”
Joh 8:12 & Matt 2:1-12, Jes 49:5-7, 2Kor 4:3-6, Ps 72:10-15

10.00 SÅNG- OCH MUSIKGUDSTJÄNST   
Pär Gunnarsson m.fl., Ellinor Jungergård ledning, Håkan Johansson
Veckooffer,Kyrkfika

Vecka 02-03 omsorgsgrupp 7

8 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

10 torsdag
10.30
Andakt Björkgården

13 söndag    “Jesu dop”
Luk 3:15-17,21-22, 2Mos 1:22-2:10, 1Joh 5:6-12, Ps 89:20-29

10.00 GUDSTJÄNST med Nattvard
Håkan Johansson, Per Helgegren sång och musik
Britt Helgegren ledning, Veckooffer,Kyrkfika

15 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

19 lördag
15.00
Andakt Margaretas Park

20 söndag    “Livets källa”
Joh 4:5-26, Jes 55:1-4, Upp 22:16-17, Ps 19:2-7

10.00 GUDSTJÄNST 
Maria Ahlriksson, pastor i Fjällstugan, predikan, Carl-Olof Carlsson sång
Monica Gustafsson ledning, Veckooffer,Kyrkfika

Vecka 04-05 omsorgsgrupp 8

Equmeniagrupperna startar vecka 4

22 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

27 söndag    “Jesus skapar tro”
Joh 4:27-42, Jes 45:22-24, Gal 2:16-21, Ps 36:6-10

10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Missionskyrkan
Tommy Wallin  predikan, sångare från Svenska Kyrkan
Håkan Johansson ledning

29 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

FEBRUARI

3 söndag (Kyndelsmässodagen)   “Uppenbarelsens ljus”
Joh 1:4-18, Luk 2:22-40, Mal 3:1-4, 1Tim 6:13-16, Ps 138

10.00 Kort GUDSTJÄNST och församlingens årsmöte
Håkan Johansson ledning, Församlingens styrelse
Kollekt till Mission i Sverige, Söndaxkul, Kyrkfika

Vecka 06-07 omsorgsgrupp 1

5 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP – Rolf Zimmergren
“Svensk lyrik i ord och ton”

6 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00 – 17.00 Handarbetscafé

10 söndag    “Sådd och skörd”
Mark 9:38-41, 4Mos 11:24-30, Fil 1:12-18, Ps 37:1-7

10.00  GUDSTJÄNST med Nattvard
Mats Karlsson, SAM, Håkan Johansson ledning,
Musik i nattvardens tema, Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika

12 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

13 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00 – 17.00 Handarbetscafé

16 lördag
15.00
Andakt Margaretas Park

17 söndag    “Nåd och tjänst”
Luk 17:7-10, Jon 3:10-4:11, Fil 1:3-11, Ps 25:4-11

10.00  GUDSTJÄNST 
Patrik Skogsberg predikan,  Sofia och David Einebrant sång,
Thomas Christoffersson ledning, Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika

Vecka 08-09 omsorgsgrupp 2

19 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP – Joel Melin
“Vårt klimat och vår miljö – vart är vår jord på väg?”

20 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00 – 17.00 Handarbetscafé

24 söndag    “Det levande ordet”
Joh 7:40-52, Ps 119:129-135, Rom 10:13-17, Ps 33:4-9

17.00  FAMILJEGUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan,  Barnkören sång,
Anna Martinson ledning, Veckooffer, Kyrkfika

26 tisdag
09.00
Morgonbön i Missionskyrkan

27 onsdag
10.00
Fika och promenadgrupp
14.00 – 17.00 Handarbetscafé

MARS

3 söndag (Fastlagssöndagen)   “Kärlekens väg”
Joh 12:20-33, Est 4:12-17, 1Tim 2:4-6,Ps 86:5-11

16.00  Eftermiddagsfika
17.00 GUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan,  Amelie Länsberg sång,
Urban Bothzén ledning, Veckooffer