Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

DECEMBER

Vecka 48-49 omsorgsgrupp 2

3 söndag (1:a Advent)  “Ett nådens år”
Sak 9:9-10, Rom 13:11-14, Matt 21:1-9, Ps 24
10.00  GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Sandhems kyrkokör, Thomas Christoffersson ledning
Terminsavslutning för Söndaxkul, Veckooffer, Kyrkfika 
Utgångskollekt till mission i andra länder

5 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

10 söndag (2:a Advent)  “Guds rike är nära”
Mika 4:1-4, Rom 15:4-7, Luk 21:25-36, Ps 85:9-14
17.00 LUCIAFIKA
18.00  LUCIAGUDSTJÄNST för alla åldrar, Barnkören

Vecka 50-51 omsorgsgrupp 3

12 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

14 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

16 lördag
15.00 Andakt Margaretas Park

17 söndag (3:e Advent)  “Bana väg för Herren”
Jes 29:17-21, 1Kor 4:1-5, Matt 11:2-11, Ps 146:3-9
10.00  MISSIONSGUDSTJÄNST
Besök av Lars Kallfors, Åtvidaberg, Missionsrådet medverkar.
Kyrkfika, Kollekt till Mission i andra länder

Vecka 52-01 omsorgsgrupp 4

25 måndag (Juldagen)  “Jesu födelse”
Jes 9:2-7, 1Tim 3:16, Luk 2:1-20, Ps 72:1-7
17.00  JULDAGSGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, sång av Martinsons
Veckooffer

30 lördag
17.00 NATTVARDSANDAKT
Stig Andersson, Veckooffer

JANUARI

1 måndag (Nyårsdagen)  “I Jesu namn”
4Mos 6:22-27, Luk 2:21, Rom 10:9-13, Ps 121
18.00  EKUMENISK GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan
Håkan Johansson predikan, Sångare från Svenska Kyrkan

7 söndag   “Jesu dop”
Jes 42:1-7, Matt 3:13-17, Apg 18:24-19:6, Ps89:20-29
10.00 Julens sånger. SÅNG-OCH MUSIKGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Pär Gunnarsson m.fl.
Per-Gustav Eriksson ledning, Veckooffer, Kyrkfika

Vecka 2-3 omsorgsgrupp 5

11 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

14 söndag   “Livets källa”
Mos 33:18-23, Joh 2:1-11, 2Ef 1:7-14, Ps 19:2-7
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Håkan Johansson m.fl. Veckooffer, Kyrkfika

EKUMENISKA BÖNEVECKAN

16 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
19.00 Ekumenisk bön i Sandhems Pingstkyrka

17 onsdag
18.00 Veckomässa Nykyrka Kyrka
19.00 Panelsamtal Kyrkans Hus  Gudsbild; “vilken Gud vänder vi oss till i bön?

20 lördag
08.00- 18.00 Bönedag i Missionskyrkan
15.00 Andakt Margaretas Park

21 söndag   “Jesus skapar tro”
1Kung 8:41-43, Matt 8:5-13, Rom 1:16-17, Ps 36:6-10
10.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Nykyrka Kyrka
Tommy Wallin predikan, Helena och Per-Johan Ask sång

Equmeniagrupperna startar vecka 4

Vecka 4-5 omsorgsgrupp 6

23 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

28 söndag   “Nåd och tjänst”
Jer 9:23-24, Matt 20:1-16, 1Kor 1:1-3, Ps 25:4-11
10.00  GUDSTJÄNST 
Patrik Skogsberg predikan, körsång under ledning av Märta Wändal och Per Högberg
Sara Andersson ledning, Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika

30 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

FEBRUARI

4 söndag   “Uppenbarelsens ljus”
1Sam 1:21-28, Luk 2:22-40, 1Joh 1:5-7, Ps 138
10.00  Andakt och FÖRSAMLINGENS ÅRSMÖTE 
Håkan Johansson, församlingens styrelse, Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika

Vecka 6-7 omsorgsgrupp 7

6 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP “Astrid Lindgren”
Eva & Ingvar

7 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
15.00 -17.00 Handarbetscafé

8 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

11 söndag   “Kärlekens väg”
Jes 52:13-15, Luk 18:31-43, 1Kor 13:1-13, Ps 86:5-11
10.00  GUDSTJÄNST med nattvard
Håkan Johansson m.fl. Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika.
Utgångskollekt till Mission i Sverige

13 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

14 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
15.00 -17.00 Handarbetscafé

17 lördag
15.00 Andakt Margaretas Park

18 söndag   “Prövningens stund”
1Mos16:1-13, Matt 4:1-11, Heb 4:14-16, Ps 31:2-6
10.00  GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Glädjespridarna sång, Anders Dahlqvist ledning,
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika.
Utgångskollekt till Mission i Sverige

Vecka 8-9 omsorgsgrupp 8

20 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP “I Konungens tjänst”
biskop emeritus Lars-Göran Lönnermark

21 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
15.00 -17.00 Handarbetscafé

25 söndag   “Den kämpande tron”
1Mos 32:22-31, Matt 15:21-28, 2Kor 6:1-10, Ps 130
10.00  GUDSTJÄNST 
Ola Johansson predikan, Ia Hedlund sång, Ellinor Jungergård ledning,
Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika.

27 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

28 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
15.00 -17.00 Handarbetscafé

MARS

4 söndag   “Kampen mot ondskan”
1Sam 17:40-50, Luk 11:14-26, Ef 5:1-9, Ps 25:12-22
16.00  Eftermiddagsfika
17.00 GUDSTJÄNST med Barnkören 

Håkan Johansson ledning,