Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

JUNI

10 söndag   “Kallelsen tillGuds rike”
Luk 14:15-24, Sak 3:1-7, Upp 19:5-9, Ps 65:2-5
10.00 GUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Linnéa Stenmarker sång 
Thomas Christoffersson ledning,Veckooffer, Kyrkfika

14 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

16 lördag
15.00 Andakt Margaretas park

17 söndag   “Förlorad och återfunnen”
Luk 15:1-7, Mik 7:18-20, Rom 5:6-11, Ps 119:170-176
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Britt-Inger och Sven-Olof Dahlin ledning,
Veckooffer, Kyrkfika

24 söndag   “Skapelsen”
Joh 1:1-5, 1 Mos 1:1-13, Apg 14:15-17, Ps 104:1-13
10.00 GUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Alma Eriksson sång och musik, 
Mats Eriksson ledning, Veckooffer, Kyrkfika

26 tisdag
09.30-11.30  SOMMARKUL i Missionskyrkan för barn och föräldrar
Kom och träffa andra barn och föräldrar! Farmor eller morfar är lika välkommen!

Vi leker, fikar och har en kort samling tillsammans.
Du kommer och går när det passar Dig!
10.00 Samling, därefter fika till självkostnadspris.
Programmet riktar sig till förskolebarn, men är Du lite äldre är Du lika välkommen!

JULI

1 söndag   “Sänd mig”
Luk 5:1-11, Hes 1:26-2:3, 8-10, 1 Tim 1:12-17, Ps 40:6-12
10.00 Gemensam GUDSTJÄNST i Nykyrka
Håkan Johansson predikan, se vidare annonsering

8 söndag   “Efterföljelse”
Matt 5:20-26, 3 Mos 19:1-2, 13-18, 1 Pet 1:13-16, Ps 15
10.00 Gemensam GUDSTJÄNST i Missionskyrkan
Tommy Vallenros predikan, Amelie Länsberg sång
Urban Bothzén ledning, Veckooffer, Kyrkfika

10 tisdag
09.30-11.30  SOMMARKUL i Missionskyrkan för barn och föräldrar
Kom och träffa andra barn och föräldrar! Farmor eller morfar är lika välkommen!

Vi leker, fikar och har en kort samling tillsammans.
Du kommer och går när det passar Dig!
10.00 Samling, därefter fika till självkostnadspris.
Programmet riktar sig till förskolebarn, men är Du lite äldre är Du lika välkommen!

12 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

15 söndag   “Jesus förhärligad”
Matt 17:1-8, 2 Mos 24:12-18, 2 Pet 1:16-18, Ps 89:12-18
10.00 Gemensam GUDSTJÄNST i Nykyrka
Stig Andersson predikan, se vidare annonsering

21 lördag
15.00 Andakt Margaretas park

22 söndag   “Andlig klarsyn”
Matt 7:15-21, Mik 3:5-8, 1 Joh 4:1-6, Ps 119-30-35
10.00 Gemensam GUDSTJÄNST i Missionskyrkan
 Predikan ordnas av Svenska Kyrkan, Sofia Einebrant sång,
Ingvar Lindgren ledning, Veckooffer, Kyrkfika

29 söndag   “Goda förvaltare”
Matt 25:14-30, 1 Mos 1:24-2:3, 1 Pet 4:7-11, Ps 8
10.00  GUDSTJÄNST
 Gunilla Eliasson, Fam Birgitta och Mats Eriksson sång,
Stig Andersson ledning, Veckooffer, Kyrkfika

AUGUSTI

5 söndag   “Nådens gåvor”
Joh 15:1-9, Jes 27:2-6, 1 Kor 12:12-26, Ps 28:6-9
10.00  GUDSTJÄNST
 Patrik Skogsberg predikan, Per Helgegren sång och musik,
Monica Gustafsson ledning, Veckooffer, Kyrkfika

9 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

12 söndag   “Tro och liv”
Luk 18:9-14, Jes 2:12-17, Rom 3:21-28, Ps 143:6-
10.00  GUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Jim Karlsson sång,
Anders Dahlqvist ledning, Veckooffer, Kyrkfika

18 lördag
15.00 Andakt Margaretas park

19 söndag   “Friheten i Kristus”
Mark 7:31-37, 2 Mos 4:10-17, 2 Kor 3:4-8, Ps 145:13b-18
10.00  NATTVARDSGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan och ledning, musik i nattvardens tema,
Veckooffer, Kyrkfika

26 söndag   “Medmänniskan”
Luk 10:23-37, 1 Mos 4:8-12, 1 Joh 4:7-10, Ps 103:1-6
10.00  GUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Kent-Åke Boqvist sång
Lennart Hedlund ledning, Veckooffer, Kyrkfika

17.00 POLITIKERSAMTAL på Mullsjö Folkhögskola
Arrangemang av Mullsjö Kyrkor

SEPTEMBER

2 söndag   “Enheten i Kristus”
Joh 17:9-11, Hes 37:15-22, Ef 4:1-6, Ps 95:1-7
10.00  EQUMENIAGUDSTJÄNST
Håkan Johansson predikan, Anna Martinson ledning,
Söndaxkul,Veckooffer, Kyrkfika, Kollekt till Equmenia Riks
Equmenias årsmöte