Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

JANUARI

1 onsdag (Nyårsdagen) I Jesu namn
Joh 2:23-25, Klag 3:22-26, Apg 10:42-43, Ps 121
18.00 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Missionskyrkan 
Tommy Wallin, fr. Pingstkyrkan, predikan, Elisabeth Sjödin Matl m fl.
från Svenska Kyrkan sång, Gunnel Noreliusson ledning

5 söndag  Guds hus
Joh 2:13-22, 1 Kung 8:20 27-30, Fil 2:1-4, Ps 84:2-5
10.00 GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, fam Carlsson sång,
Per-Gustaf Eriksson ledning, Veckooffer, Kyrkfika

7 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

9 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

12 söndag  Jesu dop
Mark 1:9-11, Jes 43:1-4, Apg 8:14-17, Ps 89:20-29
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan och ledning, Anna-Malin Kax och Maria Säll sång,  Veckooffer, Kyrkfika

13 måndag
17.30 Barnkören terminstart

14 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan

18 lördag
15.00 Andakt Margaretas Park

19 söndag  Livets källa
Joh 5:31-36, 5 Mos 23-27, Heb 2:9-10, Ps 19:2-7
10.00 GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Hanna Eriksson sång,
Thomas Christoffersson ledning, Veckooffer, Kyrkfika
Utgångskollekt till ”Goda Nyheter” Urban Bothzén informerar

20 måndag
10.00 Öppen förskola
17.30 Barnkör

21 tisdag
09.00 Ekumenisk morgonbön i Missionskyrkan
18.30 Scoutstart
19.00 Ekumenisk bön i Sandhems Pingstkyrka

22 onsdag
18.00 Ekumenisk mässa i Kyrkans hus
19.00 Seminarium i Kyrkans hus
           ”De visade oss särskild omsorg” Annika Spalde

26 söndag  Jesus skapar tro
Joh 4:46-54, 2 Kung 5:1-4 9-15, 2 Kor 1:3-7, Ps 36:6-10
10.30 EKUMENISK GUDSTJÄNST i Pingstkyrkan
Pontus Johansson, Svenska Kyrkan, predikan,  Sånggrupp från Missionskyrkan, Barngudstjänst

27 måndag
10.00 Öppen förskola
17.30 Barnkör

28 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
18.30 Scout

29 onsdag
18.15 Fika/Soppa
19.00 Samtalsgrupperna
20.30 Bara Vara-gudstjänst

FEBRUARI

2 söndag  Uppenbarelsens ljus
Matt 13:31-33, Luk 2:22-40, Mik 7:7-8, Apg 2:42-46, Ps 138
10.00 Kort GUDSTJÄNST och församlingens årsmöte
Håkan Johansson predikan,  Veckooffer, Kyrkfika.
Närradiogudstjänst

3 måndag
10.00 Öppen förskola
17.30 Barnkör

4 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP
           ”Stunder med min simpla låda”   Börje Kraft

18.30 Scout

5 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp I
18.15 Fika
19.00 Sinnesrogudstjänst

9 söndag  Nåd och tjänst
Matt 19:27-30, Vish 11:22-26, Fil 3:7-14, Ps 25:4-11
10.00 NATTVARDSGUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Amelie Länsberg sång, Ingvar Lindgren ledning,Veckooffer, Söndaxkul, Söndaxkul XL, Kyrkfika.

10 måndag
10.00 Öppen förskola

11 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 Café med nytta och nöje
18.30 Scout

12 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
18.15 Fika/Soppa
19.00 Samtalsgrupperna
20.30 Bara Vara-gudstjänst

13 torsdag
10.30 Andakt Björkgården

15 lördag
15.00 Andakt Margaretas Park

16 söndag  Det levande ordet
Joh 6:60-69, Jer 23:23-29, Heb 4:12-13, Ps 33:4-9
10.00 GUDSTJÄNST 
Gunnel Noreliusson predikan, Malena Furehill sång, Birgitta Engdahl ledning,Veckooffer, Söndaxkul, Kyrkfika.

17 måndag
10.00 Öppen förskola
17.30 Barnkör

18 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP
           ”Vandra med Lukas”   Ingvar Lindgren och Håkan Johansson

18.30 Scout

19 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
18.15 Fika/Soppa
19.00 Samtalsgrupperna
20.30 Bara Vara-gudstjänst

20 torsdag
18.30 Släktforskargruppen

21 -23 torsdag-söndag Retreat på Wettershus

23 söndag  Kärlekens väg
Mark 10:32-45, Höga V 8:6-7, 2 Kor 5:14-21, Ps 86:5-11
10.00 GUDSTJÄNST 
Martin Ström, Svenska Alliansmissionen, predikan, Kristoffer Dahl sång, Håkan Johansson ledning, Söndaxkul, Söndaxkul XL,Kyrkfika.
Kollekt till pastors- och diakoniutbildningarna

24 måndag
10.00 Öppen förskola
17.30 Barnkör

25 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 Café med nytta och nöje
18.30 Scout

26 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp
18.15 Fika/Soppa
19.00 Samtalsgrupperna
20.30 Bara Vara-gudstjänst

27 torsdag
18.30 Släktforskargruppen

28 fredag
17.30 – 19.30 AFTER WEEK
Måltid och aktivitet. 60 kr vuxna, barn gratis
Anmälan till Gunnel Noreliusson 0734.661600, eller via hemsidan
senast 26/2

MARS

1 söndag  Prövningens stund
Mark 1:12-13, 1 Mos 3:1-13, Heb 5:7-10, Ps 31:2-6
17.00 GUDSTJÄNST 
Håkan Johansson predikan, Sånggrupp sjunger Lina Sandell, Ellinor Jungergård ledning, Veckooffer

2 måndag
10.00 Öppen förskola
17.30 Barnkör

3 tisdag
09.00 Morgonbön i Missionskyrkan
15.00 VARDAGSGEMENSKAP
18.30 Scout

4 onsdag
10.00 Fika och promenadgrupp I
18.15 Fika
19.00 Sinnesrogudstjänst

6 torsdag
18.30 Släktforskargruppen