Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Miljöplan för Mullsjö Missionsförsamling

Mullsjö Missionsförsamling vill vara en skapelsevänlig församling. Detta innebär att det i samtliga verksamheter ska finnas en målsättning att minska miljöbelastningen. Grundtanken är att vi ska vara aktsamma om den jord och de resurser som människan fått att förvalta. Guds skapelse ska värnas med respekt och ansvar.

Miljöplanen ses över och uppdateras regelbundet. Miljöplanen är granskad och godkänd av församlingens styrelse 2023-10-18.

Verksamhet

 • Församlingen strävar efter att i sin verksamhet lyfta frågor om hur vi bäst förvaltar Guds skapelse.
 • För att visa sitt engagemang i miljöfrågor strävar församlingen efter att ta del i kampanjer och satsningar som görs i samhället, samt uppmärksamma miljöaktiviteter nationellt och internationellt.

Kök, servering, städning och inköp

 • Församlingen strävar efter att köpa ekologiskt, rättvisemärkt och närproducerat.
 • Församlingen strävar efter att omhänderta överblivna livsmedel på bästa sätt.
 • Församlingen strävar efter att produkter som används vid städning och rengöring är miljömärkta.

Administration, kontor och transporter

 • All elektrisk utrustning ses över regelbundet och de energisparfunktioner som finns används.
 • Kopiator och datorer stängs av nattetid.
 • Dubbelsidig kopiering tillämpas där så är möjligt.
 • Tjänsteresor utförs så miljömedvetet som möjligt.

Värme, belysning och sopor

 • Församlingen strävar efter att ha en klimatsmart uppvärmning.
 • Församlingen strävar efter att ha elavtal med el från förnybara källor.
 • Där det är möjligt används lågenergilampor.
 • Belysning i rum som inte används släcks.
 • Ventilations- och värmesystem underhålls regelbundet.
 • Församlingen strävar efter att alla sopor källsorteras.

Trädgård

 • Församlingen strävar efter att träd, buskar och gräsmatta brukas och sköts efter ekologiska principer.

Jorden är Herrens med allt den rymmer (Ps 24:1)