Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

program – september-november 2022

Ändringar av programmet kan komma att ske, vänligen följ annonseringen i MULLSJÖ-NYTT och på församlingens hemsida.

Våra digitala sändningar via nätet når man på: Mullsjö Missionskyrkas Youtube-kanal eller genom församlingens sida på Facebook.

Direktlänk till församlingens Youtube-kanal:

https://www.youtube.com/channel/UCbm47uzgc4AbqODPVmeWUnA

Direktlänk till församlingens sida på Facebook:

https://www.facebook.com/mullsjomissionskyrka

SEPTEMBER

18 söndag (14:e sönd. efter tref.)

10.00 GUDSTJÄNST

Evelina Rosell från Diakonia ,Filippa Markström och Lisa Forsling sång, Lennart Hedlund ledning, Söndaxkul, Kyrkkaffe.

Kollekt till Diakonia

20 tisdag

10.00 MORGONBÖN

18.30 SCOUT

21 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

17.00 BARNKÖREN

18.30 STYRELSEN sammanträder

22 torsdag

18.30 SLÄKTFORSKNING

25 söndag (15:e sönd. efter tref.)

10.00 GUDSTJÄNST

Håkan Johansson predikan, Per Helgegren och Jan Andreasson musik,

Ellinor Jungergård ledning, Söndaxkul, Kyrkkaffe.

Församlingsmöte efter kyrkkaffet

27 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 Nytta med Nöje och kaffe

18.30 SCOUT

28 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

17.00 BARNKÖREN

18.30 SAMTALSKVÄLL

Församlingens uppdrag och utmaningar

29 torsdag

18.30 SLÄKTFORSKNING

OKTOBER

1 – 2 oktober      SCOUTHAJK

2 söndag (den helige Mikaels dag)

10.00 GUDSTJÄNST

Håkan Johansson predikan och ledning, Anna Martinson sång

 Söndaxkul, Kyrkkaffe.

16.00 GRANNINBJUDAN med eftermiddagskaffe

4 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 VARDAGSGEMENSKAP

”Mina samtal med Frank Mangs” Sven-Olle Spång

18.30 OMSORGSGRUPPLEDARTRÄFF

5 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

17.00 BARNKÖREN

18.30 SINNESROGUDSTJÄNST

6 torsdag

18.30 SLÄKTFORSKNING

7 fredag

17.30-19.30 AFTER WEEK

Anmälan dig här eller ring Gunnel Noreliusson 073-048 80 88

8 lördag

15.00-17.00 EKUMENISK SAMLING i Kyrkans Hus

”Jag är Rohingya” Fotoutställning av Magdalena Vogt

Servering, Afternoon tea

9 söndag (Tacksägelsedagen)

10.00 GUDSTJÄNST

Magdalena Vogt , Irene Klingberg ledning, Söndaxkul, Kyrkkaffe. Fotoutställning ”Jag är Rohingya

11 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 Nytta med Nöje och kaffe

18.30 SCOUT

12 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

17.00 BARNKÖREN

18.30 SAMTALSKVÄLL

Församlingens uppdrag och utmaningar

13 torsdag

18.30 SLÄKTFORSKNING

15 lördag

15.00 ANDAKT Margaretas Park

16 söndag (18:e sönd. efter tref.)

10.00 GUDSTJÄNST med BARNKÖREN

Anna Martinson predikan, Maria Högberg ledning,  Kyrkkaffe.

18 tisdag

10.00 MORGONBÖN

18.30 SCOUT

19 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

18.30 STYRELSEN sammanträder

20 torsdag

18.30 SLÄKTFORSKNING

23 söndag (19:e sönd. efter tref.)

10.00 GUDSTJÄNST med NATTVARD

Håkan Johansson predikan, Sofia Einebrant sång, Birgitta Engdahl ledning,  Söndaxkul, Kyrkkaffe.

25 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 Nytta med Nöje och kaffe

18.30 SCOUT

26 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

18.30 SAMTALSKVÄLL

Församlingens uppdrag och utmaningar

27 torsdag

18.30 SLÄKTFORSKNING

30 söndag (20:e sönd. efter tref.)

10.00 GUDSTJÄNST

Karin Hultberg predikan, Elisabeth Hult Eiderhed ledning, 

Söndaxkul, Kyrkkaffe.

NOVEMBER

1 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 VARDAGSGEMENSKAP

”Livets förunderligheter i ord och ton”

Bo Hellsmark

2 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

18.30 SINNESROGUDSTJÄNST

6 söndag (Söndag e. alla helgons dag)

10.00 MINNESGUDSTJÄNST

Håkan Johansson predikan, Kent-Åke Boqvist sång, Ingvar Lindgren ledning, 

Söndaxkul, Kyrkkaffe.

8 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 Nytta med Nöje och kaffe

18.30 SCOUT

9 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

17.00 BARNKÖREN

18.30 SAMTALSKVÄLL

Församlingens uppdrag och utmaningar

10 torsdag

18.30 SLÄKTFORSKNING

12 lördag

15.00 ANDAKT Margaretas Park

13 söndag (Söndag före domsöndagen)

10.00 SCOUTGUDSTJÄNST

Håkan Johansson predikan, Scouter med ledare.  Kyrkkaffe.

Kollekt till Equmenia i Mullsjö

15 tisdag

10.00 MORGONBÖN

18.30 SCOUT

16 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

17.00 BARNKÖREN

18.30 STYRELSEN sammanträder

17 torsdag

18.30 SLÄKTFORSKNING

19 lördag

15.00 – 17.30

20 söndag ( Domsöndagen)

17.00 GUDSTJÄNST med NATTVARD

Gunnel Noreliusson predikan, fam. Eriksson sång, Hans Noreliusson ledning  

22 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 Nytta med Nöje och kaffe

18.30 SCOUT

23 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

15.00 DE ÄLDRES FEST (personlig inbjudan)

17.00 BARNKÖREN

18.30 SAMTALSKVÄLL

Församlingens uppdrag och utmaningar

24 torsdag

18.30 SLÄKTFORSKNING avslutning

27 söndag ( 1:a söndagen i advent)

10.00 ADVENTSGUDSTJÄNST

Håkan Johansson predikan, Thomas Christoffersson ledning 

Söndaxkul, Kyrkkaffe

29 tisdag

10.00 MORGONBÖN

18.30 SCOUT

30 onsdag

10.00 PROMENADGRUPPEN, Medtag fika

17.00 BARNKÖREN

DECEMBER

2 fredag

17.30-19.30 AFTER WEEK

Anmälan på hemsidan eller till Gunnel Noreliusson 073-048 80 88

4 söndag ( 2:a söndagen i advent)

10.00 GUDSTJÄNST

Asante Manu predikan, Missionsrådet ledning 

Söndaxkul avslutning, Kyrkkaffe

Offer till yttre missionen

6 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 VARDAGSGEMENSKAP

”Julsånger och gröt” Anna Martinson