Missionskyrkan i Mullsjö

En del av Guds rike i Mullsjö

Skip to: Content | Sidebar | Footer

logotyp

Program

DIGITALA SÄNDNINGAR

Våra digitala sändningar via nätet

Direktlänk till församlingens sida på Facebook:

https://www.facebook.com/mullsjomissionskyrka

Önskar Du kyrkskjuts: RING 0392-122 10 mellan 09.00-09.30

Program december ´23

– februari ´24

Ändringar av programmet kan komma att ske, vänligen följ annonsering i MULLSJÖ-NYTT

DIGITALA SÄNDNINGAR

Våra digitala sändningar via nätet når man – se ovan

December

Omsorgsgrupp 2

8 fredag

19.00 TONÅR

9 lördag

15.00 ANDAKT Margaretas Park

10 söndag (2:a sönd. i advent)

10.00  MISSIONSGUDSTJÄNST

David Eriksson predikan, Annie Folkerud sång, missionsrådet ledn. Kyrkkaffe

Offer till yttre missionen

Omsorgsgrupp 2

12 tisdag

10.00 MORGONBÖN

18.30 Styrelsen sammanträder

13 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

17 söndag (3:e advent) ” Bana väg för Herren”

Jes. 29:17-21, 1 Kor 4:1-5, Matt. 11:2-11, Ps 146:3-9

10.00  GUDSTJÄNST med nattvard

Jesica Eriksson predikan,Filippa Markström med vänner sång, Mia Clewemar Lindqvist ledning, Kyrkkaffe

Omsorgsgrupp 3

19 tisdag

10.00 MORGONBÖN

20 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

23 lördag

15.00 ANDAKT Margaretas Park

24 söndag (Julafton- 4:e advent) ”Herrens Moder”

Jes 40:9-11, Rom 10:4-8, Luk 1:46-55, Ps 145:8-13

10.00 ”Jul i stallet

Jesica Eriksson, Lydia Hultberg sång, m.fl.

 27 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

31 Nyårsafton (Sönd. e. jul) ”Guds barn”

Jer 31:15-17, Gal 4:4-7, Matt 2:13-23, Ps 71:2-6

10.00  PSALMGUDSTJÄNST ”Vi delar med oss”

Birgitta Engdahl m.fl.

Januari

Omsorgsgrupp 4

1 måndag (Nyårsdagen) ”I Jesu namn”

4 Mos 6:22-27, Rom 10:9-13, Luk 2:21, Ps 121

18.00  EKUMENISK GUDSTJÄNST Pingstkyrkan

Pontus Johansson predikan, Sofia Einebrant sång  

2 tisdag

10.00 MORGONBÖN

3 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

4 torsdag

10.30 ANDAKT Björkgården

5 fredag (Trettondagsafton)

7 söndag (1:a sönd. eft. Trettond.) ”Jesu dop”

Jes 42:1-7, Apg 18:24-19:6, Matt 3:13-17, Ps 89:20-29

10.00  GUDSTJÄNST med nattvard

 Jesica Eriksson predikan, LydiaHultberg sång, Mats Eriksson ledning

9 tisdag

10.00 MORGONBÖN

10 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

13 lördag

15.00 ANDAKT Margaretas Park

14 söndag (2:a eft. trettond.) ” Livets källa”

2 Mos 33:18-23, Ef 1:7-14, Joh 2:1-11, Ps 19:2-7

10.00 GUDSTJÄNST

Jan-Åke Martinsson predikan, Carina och Göran Berggren sång, Elisabeth Hult Eiderhed ledning, Verksamhetsbön för styrelsen, Kyrkkaffe

Omsorgsgrupp 5

16 tisdag

10.00 MORGONBÖN

17 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

19 fredag

19.00 TONÅR

21 söndag (3:e eft. Trettond.) ” Jesus skapar tro”

1 Kung 8:41-43, Rom 1:16-17, Matt 8:5-13, Ps36:6-10

10.00  GUDSTJÄNST

Bertil Svensson  predikan, David Einebrant ledning, Söndaxkul, Verksamhetsbön för söndaxkul, Kyrkkaffe

23 – 28 januari

Ekumeniska böneveckan 

23 tisdag

19.00 EKUMENISK SAMLING: Bön i Sandhem i Sandhems Pingstkyrka

24 onsdag

19.00 EKUMENISK SAMLING: ”Open Doors” Bön i Nykyrka kyrka

26 fredag

19.00 EKUMENISK SAMLING: Ungdomskväll med gäst i Pingstkyrkan

28 söndag (Septuagesima) ” Nåd och tjänst”

Jer 9:23-24, 1 Kor 1:1-3, Matt 20:1-16, Ps 25:4-11

10.00  EKUMENISK GUDSTJÄNST Missionskyrkan

Tommy Wallin predikan, Ekumenisk kör, Jesica Eriksson ledning, Kyrkkaffe

23 tisdag

10.00 MORGONBÖN

18.30 SCOUT

19.00 EKUMENISK SAMLING: Bön i Sandhem i Sandhems Pingstkyrka      

24 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP. Medtag fika

19.00 EKUMENISK SAMLING: ”Open Doors” Bön i Nykyrka kyrka

26 fredag

19.00 EKUMENISK SAMLING: Ungdomskväll med gäst i Pingstkyrkan

28 söndag (Septuagesima) ” Nåd och tjänst”

Jer 9:23-24, 1 Kor 1:1-3, Matt 20:1-16, Ps 25:4-11

10.00  EKUMENISK GUDSTJÄNST Missionskyrkan

Tommy Wallin predikan, Ekumenisk kör,

Jesica Eriksson ledning, Kyrkkaffe

Omsorgsgrupp 6

30 tisdag

10.00 MORGONBÖN

18.30 SCOUT

31 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

Februari

2 fredag

19.00 TONÅR

4 söndag (Kyndelsmässodagen) ” Uppenbarelsens ljus”

1 Sam 1:21-28, 1 Joh 1:5-7, Luk 2:22-40, Ps 138

10.00  ANDAKT

Jesica Eriksson  

därefter församlingens årsmöte  

Verksamhetsbön för församlingen, Servering

6 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 VARDAGSGEMENSKAP

18.30 SCOUT

7 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

11 söndag (Fastlagssöndagen) ” Kärlekens väg”

Jes 52:13-15, 1 Kor 13:1-13, Luk 18:31-43, Ps 86:5-11

10.00  GUDSTJÄNST

Rosie Gard predikan, Ellinor Jungergård ledning,

Goda Nyheter, Verksamhetsbön för tonår, Söndaxkul, Kyrkkaffe, Offer till Goda Nyheter

Omsorgsgrupp 7

13 tisdag                                                     

10.00 MORGONBÖN

15.00 NYTTA med NÖJE o kaffe

14 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

16 fredag

19.00 TONÅR

18 söndag (1:a sönd. i fastan) ” Prövningens stund”

1 Mos 16:1-13, Heb 4:14-16, Matt 4:1-11, Ps 31:2-6

10.00  GUDSTJÄNST med nattvard

 Jesica Eriksson predikan, David Eriksson ledning, Verksamhetsbön för Vardagsgemenskap, Söndaxkul, Kyrkkaffe   

20 tisdag

10.00 MORGONBÖN

18.30 SCOUT

21 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

25 söndag (2:a sönd. i fastan) ” Den kämpande tron”

1 Mos 32:22-31, 2 Kor 6:1-10, Matt 15:21-28, Ps 130

10.00 GUDSTJÄNST

Magnus Larsson predikan, Britt Helgegren ledn.

Verksamhetsbön för NYTTA med NÖJE, Söndaxkul,

Kyrkkaffe

Omsorgsgrupp 1

27 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 NYTTA med NÖJE och kaffe

18.30 SCOUT

28 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

17.00 BARNKÖREN

Mars

1 fredag

19.00 TONÅR

3 söndag (3:e sönd. i fastan) ” Kampen mot ondskan”

1 Sam 17:40-50, Ef 5:1-9, Luk 11:14-26, Ps 25:12-22

17.00  GUDSTJÄNST

Jesica Eriksson predikan, Ingvar Lindgren ledn.

Verksamhetsbön för Missionsrådet

5 tisdag

10.00 MORGONBÖN

15.00 VARDAGSGEMENSKAP

18.30 SCOUT

6 onsdag

10.00 PROMENADGRUPP, Medtag fika

17.00 BARNKÖREN

18.30 VERKSAMHETSRÅDET sammanträder

10 söndag (Midfastosöndagen) ” Livets bröd”

2 Kung 4:42-44, 2 Kor 9:8-10, Joh 6:1-15, Ps 107:1-9

10.00  GUDSTJÄNST

Samuel Skoog predikan, sånggruppen vaaniLj, Habo, Henrik Runström ledning,

Verksamhetsbön för Barnkören, Söndaxkul, Kyrkkaffe

Offer till teologiutbildningarna